An mbíonn tú ag athchúrsáil mar is ceart?

Tá áthas ar NÓS colún nua rialta a fhógairt – An Gael Glas – ina bpléifear ceisteanna comhshaoil agus an éigeandáil aeráide in Éirinn agus ar fud na cruinne.

An nglanann tusa amach an cartán bainne nó íogairt agus é folmhaithe agat? 

An níonn tú an plaisteach ina mbíonn feoil nó sicín?

An nglanann tú go cúramach an buidéal plaisteach Fairy Liquid agus é imithe?

Bhuel, mura ndéanann, ba cheart duit é a dhéanamh!

Bhí mé ag caint le hOifigeach Timpeallachta ón gComhairle Contae le déanaí mar bhí an cheist seo agam air:

Mura nítear plaisteach agus stán agus araile, agus má chuirtear isteach i málaí athchúrsála iad, cad a tharlaíonn?

Is é an freagra a bhí aige ná seo: Ní féidir athchúrsáil a dhéanamh ar na nithe sin atá salach agus dá bhrí sin téann siad isteach le nithe nach féidir a athchúrsáil, ar nós seanghiobail níocháin nó páipéar salach cistine a chuirtear sa mhála dubh bruscair. 

A leithéid de bhriseadh croí nuair a chuala mé é seo.

Cinnte, ní féidir leitheidí bhuidéal Tipp-Ex a athchúrsáil mar nach bhféadfá é a ghlanadh, ach ba cheart go nífimís le huisce cartáin bhainne nó íogairt, nó plaisteach ina mbíonn feoil. Níl aon leithscéal againn. Níl ann ach beart beag ar mhaithe le hathchúrsáil a dhéanamh.

10 míle tonna bruscair a tógadh ó Ionad Athchúrsála Bhaile an Phléamannaigh lastoir den Daingean in 2018. Tugadh sin go hionad sortála KWD (comhlacht athchúrsála) i gCill Áirne.

Téann oibrithe ó KWD tríd an mbruscar sin go léir agus aon ní atá salach a thagann ó na boscaí athchúrsála, cuirtear isteach é le nithe nach féidir a athchúrsáil, cé gur plaisteach atá in an-chuid de, nó cairtchlár atá salach, nó páipéir nuachta salaithe ag an íogairt a bhí fágta sa chartán. 

Mar a dúradh in aiseolas faoi NÓS a fuarthas ar shuirbhé de chuid an chláir Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le déanaí, b’fhéidir go gceapann daoine áirithe go bhfuil an mhír seo leanbaí, nó ar nós rud a scríobhfadh páiste scoile, ach tá páistí scoile an-ghlic agus feasach faoin timpeallacht sa lá atá inniu ann. 

Táim cinnte go nglanfaidís siúd amach buidéil fholmha agus a leithéid. Mar sin, bímis inár bpáistí scoile, seal, ar mhaithe leis an timpeallacht.

SCÉALTA EILE