An Smugairle Róin Síoraí!

Tá muid ag dul i dtaithí ar líon na smugairlí róin a bheith ag méadú le roinnt blianta anuas, ach cad é bhur mbarúil faoi smugairle róin a mhaireann go deo?

Ábhar maith do scannán scéinséara, dar linn!

Faoi láthair tá eolaithe ag déanamh staidéir ar smugairle róin ar leith ar a dtugtar an Smugairle Róin Síoraí – nó Turritopsis dohrnii i ndomhan na heolaíochta – lena fháil amach an bhféadfadh tréithe an ainmhí dul chun sochair do dhaoine.

Is é an t-aon inveirteabrach ar thángthas air go dtí seo é a bhfuil sé de chumas aige iompú ina smugairle róin neamhaibí nuair a bhaineann sé aosacht amach.

Ó tharla nach bhfuil teorainn ar bith leis an mhéid uaireanta is féidir leis pilleadh ar an óige, d’fhéadfadh an smugairle róin maireachtáil go deo na ndeor.

Maireann an smugairle róin síoraí in uiscí na Seapáine agus sa Mheánmhuir, agus is sa Mheánmhuir a thángthas air an chéad lá, thiar in 1893.

Agus é fásta, tá an smugairle róin síoraí tuairim is 4.5mm ar fad – thart ar an mhéid chéanna le leithead ionga an lúidín.

Is féidir an smugairle róin síoraí fásta a aithint ar a bholg geal dearg, atá le feiceáil trína chorp thrédhearcach, agus ar na braiteoga a chlúdaíonn a chorp.

Is é an t-iompú ar staid na neamhaibíochta an t-aon uirlis atá ag na neacha bídeacha, leochailleacha seo lena gcoinneáil féin slán ón iliomad contúirtí atá san fharraige.

Is gá do na heolaithe tuilleadh taighde a dhéanamh sula mbeidh tuiscint iomlán acu ar thréithe iontacha an ainmhí seo, ach táthar ag súil go rachaidh an t-eolas a bhaileoidh siad chun tairbhe don chine dhaonna amach anseo.

SCÉALTA EILE