Beartas glas ‘KeepCup’ ag comhlacht rásaíochta Éireannach

Tá sé ina raic ar na meáin shóisialta inniu agus taistealaithe traenach oibrithe faoi sheasamh aisteach Iarnród Éireann ar cheist na gcupán coinneála. Thug mé féin suntas don seasamh úd an samhradh seo agus mé ar mo bhealach go Béal Feirste — ní raibh cead agam mo chupán féin a úsáid ar an traein le braoinín tae a fháil. Tairgeadh cúpán aon-úsáide, dhiúltaigh mé, agus d’imigh mé gan tae.

Tarraingíodh aird an phobail Béarla ar an gceist inniu agus alt ar The Irish Times faoi agus tá Iarnród Éireann anois ag luí isteach ar a gcuid argóintí gur seasamh réasúnta é diúltú do dhaoine ar mhaith leo a gcuid a dhéanamh ar son na timpeallachta.

Tá an cheist á plé go mion ar na meáin thraidisiúnta agus ar na meáin shóisialta inniu, mar sin ní chuirfidh mise mo ghlór leis an achrann áirithe sin ach amháin le rá go gceapaim gur deargsheafóid ó Iarnród Éireann é. 

Ach tháinig ríomhphost eile chugam inniu ó dhream a mbíonn an-teagmháil agam leo i gcaitheamh na bliana — lucht Gaelforce, comhlacht rásaíochta atá lonnaithe i gConamara. Is breá liomsa rásaí eachtraíochta agus tá Gaelforce ar cheann de na comhlachtaí rásaíochta is fearr in Éirinn.

Tá mé ag glacadh páirte le beagnach deich mbliana anuas in imeachtaí an chomhlachta, idir rásaí reatha, snámha agus rothaíochta. Is ceist mhór í ceist an chomhshaoil i saol na haclaíochta. Cuireann muide, aclaithe, go leor amú. Is trealamh plaisteach go leor den trealamh a úsáideann muid, agus bíonn an bia a thugann muid linn ar rásaí móra eachtraíochta clúdaithe i bplaisteach go minic. 

Ar cheann de na rudaí is mó a chuireann isteach orm faoi rásaí móra ná na cupáin nó buidéil a fhágtar i ndiaidh na n-imeachtaí. Is é an maratón is measa, is dóigh, agus buidéil nó cupáin fágtha ar fud an chúrsa 42km, ach go dtí seo bhíodh cupáin aon-uaire in úsáid ag deireadh na rásaí a reáchtálann Gaelforce freisin. 

Agus clár imeachtaí na bliana 2020 fógartha acu, áfach, tá athrú beag a dhéanfaidh difear mór déanta ag lucht Gaelforce. Cuirfidh gach aclaí éarlais €1 síos ag tús gach rása feasta, a íocfaidh as cupán in-athúsáidte.

Nuair a bheidh an rása thart, beifear in ann an cúpán a líonadh le huisce nó táe nó pé rud eile, agus tabharfar an €1 ar ais má fhágtar an cupán le lucht Gaelforce. Nífear i gceannáras an chomhlachta sa Líonán iad, agus úsáidfear arís iad ag an gcéad imeacht eile. Más maith le haclaí an cupán a choinneáil, níl ach costas €1 air. Moladh mór! 

SCÉALTA EILE