Bóithre faoi Bhláth

Saolaíodh Park(ing) Day sé bliana ó shin in San Fransisco. Seift a bhí ann leis an bpobal a mhúscailt agus iad a chur ag smaoineamh ar spásanna glasa.

Thosaigh sé le spás páirceála amháin – cuireadh an t-airgead isteach sa mhéadar, leagadh ‘páircín’ 5m x 2m amach sa spás, agus théis uaire, glacadh an rud uilig abhaile ar bord rothair!

B’shin tús le gluaiseacht dhomhanda atá ag teacht i gcrann i rith an ama, agus inniu tá an oiread céanna páircíní i mBaile Átha Cliath agus atá i Nua-Eabhrac.

Labhair NÓS leis an dearthóir gáirdíní Marion Keogh a chruthaigh an páircín BLÁTH CLIATH le haghaidh Lá Páirceála na príomhchathrach i mbliana.

NÓS: Ní hé seo do chéad Lá Páirceála ab ea?

MARION KEOGH: Ní hé. Thángas ar Park(ing) Day ar dtús nuair a thosaigh sé i mBaile Átha Cliath trí bliana ó shin. Ghlac mo chairde in Outerscapes páirt ann agus thiteas i ngrá leis láithreach. Bhíos an-tógtha leis an ngné idirnáisúnta de, agus chonac an tionchar a bhí aige ar phobal na cathrach.

Bheartaíos mo pháircín féin a chruthú an chéad turas eile, agus anuraidh, leagas amach spás in aice mo thí i Raghnallach. Ag iarraidh a chur ina luí ar dhaoine gur ceantar uirbeach atá ann seachas fo-uirbeach, an dtuigeann tú. Ach seans go bhfuil ábhairín eile le dul ar an mbóthar sin!

NÓS: Agus d’éirigh go geal leis an gcéad eachtra sin?

MK: D’éirigh! Bhí an fhreagairt dochreidte. Tárlaíonn sé gur breá le daoine labhairt faoina ngáirdíní! Ceann de na rudaí a léiríonn na páircíní seo ná gur féidir gáirdín iontach a chruthú fiú i spásanna thar a bheith beag. Agus spreagann sé sin daoine. Fuaireas amach go raibh an-suim ag daoine i bplandaí as an ngnáth – cinn atá níos suimiúla ná an rud a d’fheicfeá in B&Q srl …

NÓS: Taighde Margaíochta más ea?

MK: Ha! Go díreach é. Mar thoradh air sin uilig d’oscail mé ‘pop-up’ sa cheantar agus d’éirigh go hiontach leis. Bhíos in ann a scéal a scaipeadh, agus daoine a mhealladh i dtreo plandaí agus bláthanna atá de dhíth ar bheacha agus ar fhéileacáin.

NÓS: Soisceál agus síol á scaipeadh ag an am chéanna! Ach bhog tú do pháircín isteach sa chathair i mbliana – cad ina thaobh sin?

MK: Theastaíos a bheith páirteach san atmaisféar iontach atá sa chathair. Thig leat léarscáil a íoslódáil agus turas a dhéanamh thart ar na páircíní uilig – agus stuif saor in aisce a fháilt. Só, landáil mé os comhair áite ina mbíodh siopa gáirdíní thart ar 15 bliain ó shin. Óid go laghdú na siopaí gáirdíní uirbeacha.

NÓS: Agus díreadh béal dorais le ANSEO….

MK: Ha! Tá a fhios agam. Comhtharlúint álainn a bhí ansin. Agus bhí cuaillí solais ann chomh maith – tá stiallbhratacha thar a bheith tábhachtach! Is féile í i bhfírinne agus ní haon dochar é sin a fhógairt.

NÓS: Agus an leanfaidh tú leis na pop-upanna seo?

MK: Cinnte – Urban Fox a thugas orthu, agus tá ‘Bláth Cliath’ mar réimse síl agam.

NÓS: Is iontach an t-ainm é ‘Bláth Cliath’. Agus scríobhann tú sraith bheag ‘Tarrtháil trí Phlandaí’ ar do leathanach Facebook?

MK: Scríobhaim. Thosaíos é sin mí Eanáir seo caite – an t-am is déine den bhliain. Só más féidir leat plandaí bláthanna a bheith agat ag doras do thí, ag breathnú gleoite, agus boladh álainn uathu – cabhríonn sé sin leis na míonna fuara dorcha a shárú. Coimeádann plandaí sinne beo freisin.Ní na beacha amháin.

Bíonn Park-ing Day ar siúl i mí Mheán Fómhair gach bliain. Bígí ag ‘páirc-eáil’ ar an mbliain seo chugainn!

SCÉALTA EILE