Bua Boris Bikes

Chomh cinnte agus atá mé i mo shuí anseo, tá na mílte alt á scríobh ar fud an domháin ag cáineadh phríomh-aire nua na Ríochta Aontaithe, Boris Johnson, agus a chuid polaitíochta.

B’fhéidir gur de bharr go bhfuilim ar saoire ón ollscoil, ach táim ag mothú beagáinín beag níos trócairí na laethanta seo, agus mar sin, caithfidh muid súil ar rud beag amháin a rinne sé, a rinne maitheas do chathair Londan, agus do chathracha eile, Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Béal Feirste ina measc.

Beagnach 10 mbliana ó shin, bhí Boris Johnson ina mhéara ar Londain agus lena linn, seoladh scéim chun rothair a chur ar fáil ar fud na cathrach agus go mbeadh daoine in ann iad a thógáil ar cíos.

Baisteadh Boris Bikes orthu, agus bhí siad mar chuid d’iarracht níos leithne deis a thabhairt do dhaoine níos mó rothaíochta agus aclaíochta a dhéanamh agus dul i ngleic leis an trácht ag an am céanna.

Anois, déarfaidh Ken Livingstone gurbh é féin a chuir tús leis an bplean, ach déanfaidh muid aithris ar Johnson, agus tabharfaidh muid an moladh ar fad do Boris don cheann seo.

Ó bunaíodh é, léirigh taighde a rinne lucht bainistíochta na rothar gurbh iad na Boris Bikes a spreag daoine dul ag rothaíocht i Londain, agus ó 2010, tá os cionn 73 mhilliún turas déanta ag na rothair seo.

Tá Baile Átha Cliath i bhfad níos lú ná Londain, ach fós tá síntiús ag os cionn 70,000 duine le Dublin Bikes agus tá beagnach dhá mhilliún turas déanta acu go dtí seo i mbliana.

Tá sé go maith don chathair agus go maith don chorp araon.

Creidim, áfách, nach dtuigeann daoine chomh maith agus atá sé.

Mar shampla, foilsíodh taighde sa British Medical Journal dhá bhliain ó shin a léirigh go bhfuil rothaíocht chuig an obair iontach don sláinte (chomh fada agus nach leagtar den rothar tú, ach sin scéal eile!).

Tá ailse agus galar croí ar an dá rud is mó a mharaíonn daoine sa chuid seo den domhan.

Taispeánadh gur laghdaíodh an baol báis ón dá ghalar seo i measc rothaithe 41% i gcomparáid le daoine a thiomáin chuig an obair, nó a d’úsáid iompar poiblí.

Bhí laghdú 27% sa bhaol go mbeadh galar croí ag daoine a shiúil ag an obair.

Tugann rudaí cosúil leis na Boris Bikes ugach do dhaoine dul ar an rothar, fiú mura ndéanann siad é ach corr lá.

Sin corr lá nach ina suí ar a bpoll i gcarr. Sin na mílte lá nach mbeidh daoine ag cur anró agus strus ar an gcóras sláinte.

Ach cén mhaith scéimeanna mar seo, agus ag impí ar dhaoine dul ar an rothar, mura bhfuil na bóithrí feistithe i gceart?

Is iomaí lána do na rothair a d’fhéadfaí a cheannach leis an méid airgid atá á chaitheamh ar an gcóras sláinte chun daoine mí-aclaí agus troma a choinneáil slán ón ngalar agus ón mbás.

Ag breathnú anois ar Shráid Downing agus an lorg a fhágfaidh Boris Johnson ar Westminster, ar Bhreatimeacht agus ar an Aontas Eorpach, cuimhnigh air agus tú ar do rothar, go háirithe más scéim cosúil leis na Boris Bikes a spreag tú dul ar do rothar.

Fiú agus cantal a bheith ort faoina chuid iompraíochta , mairfidh tú níos faide!

SCÉALTA EILE