Caith uait an sop!

Tá gluaiseacht nua ag borradh, gluaiseacht éagsúil a rachaidh go mór chun tairbhe d’uiscí an domhain agus don fhiadhúlra a chónaíonn iontu.

I mí Mheán Fómhair na bliana seo eagraíodh feachtas i Seattle na Stát Aontaithe a thug ar ghnólachtaí, ar eagrais agus ar dhaoine aonair éirí as úsáid na sop ina gcuid deochanna.

An fáth taobh thiar den tionscnamh seo ná go gcaitear timpeall 8 billiún tonna plaistigh isteach i bhfarraigí na cruinne gach bliain, agus is earraí aonúsáide ar nós na sop óil cuid mhór de seo.

I SAM amháin úsáidtear 500 milliún sop plaisteach in aghaidh an lae agus cheap an eagraíocht timpeallachta Lonely Whale gur cheist fhiúntach í chun díriú uirthi agus go bhféadfadh siad dul i bhfeidhm ar an phobal dá bharr.

Bhí an ceart acu mar gur éirigh go hiontach le ‘Strawless In Seattle’ – meastar go bhfuarthas réidh le níos mó ná dhá mhilliún sop le linn na míosa agus tá breis agus 150 comhpháirtí áitiúla anois ag úsáid sopanna malartacha ina ndeochanna.

Tá liosta de roghanna sopanna nach ndéanann an dochar céanna don dúlra ar fáil ar strawlessocean.org, ina measc sopanna páipéir, gloine agus bambú.

Anois go bhfuil tús curtha leis an ghluaiseacht, táthar ag iarraidh moltaí ón phobal maidir leis an chéad chathair eile inar féidir leo tabhairt faoin tionscnamh, agus tá Baile Átha Cliath san áireamh!

Is féidir leat vóta a chaitheamh ar son BÁC anseo, agus dul chun cinn an fheachtais a leanúint ar Twitter anseo.

#stopsucking

SCÉALTA EILE