‘Cé a cheapfadh go mbeadh daoine ag sárú faoi rud trialach?’

Tá sé ina réabadh i nGaillimh. Mar gheall ar raon rothaíochta le hais na farraige i mBóthar na Trá. Áit ghleoite le dul ag siúl, fiú má tá an ghaoth atá ag teacht isteach i d’aghaidh chomh láidir sin go bhfuil sé deacair anáil a thógáil. Mór an spórt é. Agus níl aon dabht faoin spéir ach go mbeadh sé níos deise fós dá mbeadh caranna coinnithe amach as agus deis níos fearr tugtha do rothaithe. 

Cuireadh plean chun cinn chun go mbeadh raon rothar ann go sealadach, agus ansin go mbreathnófaí air, féachaint ar bhealaí a d’fhéadfaí áit níos folláine a chothú don cheantar. Cé a cheapfadh go mbeadh daoine ag sárú faoi sin? 

Tá comhairleoirí contae sa gceantar anois ag cur ina aghaidh, in iarracht an tacaíocht a thug siad don phlean leathbhliain ó shin a tharraingt siar. Níl siad ag breathnú ar bhealaí chun é a leasú, ach stop uilig a chuir leis. 

Níl sé sábháilte ar rothar i nGaillimh. Tá na sráideanna cúng, lán le tiománaithe atá cantalach sa trácht. Ní féidir brath ar iompar phoiblí. Tá sé daor, tógann sé rófhada agus níl dóthain roghanna ann. Níl aon áit gur féidir le tuismitheoirí gasúir a thabhairt amach ar rothair go sábháilte. 

Bheadh Bóthar na Trá foirfe. Tá beagán déanta ag chuile chathair agus baile mór sa tír do rothaithe ó thosaigh an phaindéim. Níl tada déanta ag Gaillimh ach sárú faoi chuarbhóthar agus faoi raon rothar. I nDún Laoghaire atá m’fhiaclóir. Le dhá bhliain, tá an bóthar taobh amuigh den oifig athraithe ó cheann lán le trácht, go háit atá go hálainn do shiúlóirí agus daoine ar rothair. Thug mé suntas dó ar an bpointe agus dúirt mé liom féin gur mór an trua é nach bhfuil tada mar é i nGaillimh. 

Teastaíonn áit do rothaithe chomh maith le gach duine eile ar an mbóthar. Is cuimhin liom an chraic chéanna ag tarlú i nGaillimh blianta ó shin agus daoine ag cur in aghaidh dhíbirt na gcarranna ó Shráid na Siopaí. Cé a ghabhfadh ar ais aige sin anois? 

Tá sé in am ag chuile dhuine suí síos agus glacadh leis go gcaithfidh rudaí nach maith leo féin tarlú ionas go mbeidh Gaillimh saor ó thrácht agus go mbeidh deis maireachtála ag daoine sa gcathair agus sa gcontae. Tóg an cuarbhóthar. Díbir carranna amach as Bóthar na Trá agus ó lár na cathrach. Cuir snas ar an tseirbhís bus. Oscail an bealach traenach ó thuaidh go Tuaim agus bíodh an clár ama don traein go Luimneach níos feiliúnaí do dhaoine atá ag dul ag obair agus ar scoil. Níl aon rud amháin chun fadhb na Gaillimhe a leigheas. Níl na tiománaithe sásta Bóthar na Trá a scaoileadh uathu. Níl na rothaithe ag iarraidh cuarbhóthar. Corruair, caithfear freastal ar an dá thráth le freastal ar an bpobal i gcoitinne nach bhfuil ag iarraidh ach caighdeán saoil níos fearr. Tá dearmad déanta orainn.

SCÉALTA EILE