Ceithre ‘Dhúshlán Carghais’ do Ghaeil Ghlasa

Inniu an chéad lá den Charghas agus cé go bhfuil go leor de mhuintir na hÉireann tar éis an Caitliceachas a thréigean, maireann a lorg ar shochaí na hÉireann agus táthar ag tapú na deise casadh nua a bhaint as an tseantréimhse throscaidh. 

Taitníonn coincheap an Charghais le go leor daoine sa lá atá inniu ann ar chúpla údar: is saintréimhse ar leith atá ann (an 40 lá), tá cead agat sos a thógáil ar laethanta áirithe (Lá Fhéile Pádraig agus an Domhnach más maith leat), agus bítear ag súil le ceiliúradh agus craos ag an deireadh. 

Is deis iontach an Carghas beart a dhéanamh ar son an chomhshaoil freisin, agus dúshlán a thabhairt duit féin athruithe saoil atá ar leas an domhain a thriail.

Seo duit ceithre rud is féidir le Gael Glas a dhéanamh i rith an Charghais:

Veigeanáir — Babhta a Dó!

Bíonn sé deacair Veigeanáir a dhéanamh díreach i ndiaidh na Nollag agus an teach lán go béal le milseáin, cácaí agus seacláid. Go deimhin, theip ar an nGael Glas féin an fhéile a cheiliúradh! Tá sé i bhfad níos éasca tús a chur le haiste nua bia i lár an earraigh. Tá an t-uafás suíomhanna idirlín ann anois a bhfuil pleananna ’30 Lá’ don veigeánachas agus is furasta iad a leanacht. 

Éirigh as an bplaisteach 

Tá sé ionann is dodhéanta gan plaisteach a cheannach nó a úsáid in Éirinn. Tá muid timpeallaithe ag an stuif gach áit a dtéann muid. Dúshlán mór a bheidh sa cheann seo, agus is fiú go mór é a thriail mar sin féin. 

Tá buidéal buan agam féin a úsáidim le haghaidh uisce gach lá, ach mo léan, géillimh agus ceannaím buidéil phlaisteacha nuair a bhíonn sú oráiste nó 7Up uaim. Tá beagnach gach deoch ar fáil i gcanna, ach níos fearr fós, d’fhéadfá éirí as a leithéid a cheannach ar fad — sábhálfaidh tú an domhan agus airgead! Tá siopaí i go leor bailte agus cathracha anois a dhiúltaíonn don phlaisteach — aimsigh ceann atá gar duitse agus ceannaigh leat. 

Seachain an Faisean Sciobtha 

Ná taobhaigh Penny’s, Zara, ná River Island idir seo agus Domhnach Cásca! Ach an oiread leis an té a thabharfaidh faoi aiste bia veigeánach as seo go ceann 40 lá, beidh do sparán agus an domhan níos fearr as má sheachnóidh tú na siopaí damanta sin go deireadh an Charghais. Ar ndóigh, bheadh sé níos fearr fós mura gceannódh tú rud ar bith nua idir seo agus sin, fiú éadaí a dhéantar ar bhealach inbhuanaithe. 

Más maith leat dúshlán sa bhreis a chur ort féin i gcaitheamh an ama, d’fhéadfadh iarracht a dhéanamh do chuid éadaí féin a dhéanamh sa bhaile. Geansaí, léine, hata, nó sciorta — beidh neart ama agat agus sráid mhór na siopaí á seachaint agat le snas a chur ar do scileanna fuála nó cniotála. Céard a déarfá le boinéad deas Cásca?

Fág an carr sa bhaile 

Beidh sé seo deacair ar léitheoirí NÓS atá ina gcónaí amuigh faoin tuath, ach is féidir é a dhéanamh mar sin féin. Tá córas iompair poiblí na hÉireann go hainnis i gcomparáid le tíortha eile, ach níl sé uafásach amach is amach. Má tá tú i ngiorracht trí chiliméadar den áit a bhfuil tú ag dul ann, d’fhéadfá é sin a shiúil i 45 nóiméad, nó an turas céanna a dhéanamh ar rothar i 15 nóiméad.

Tá go leor bealaí eile ann leis an gcarr a sheachaint — an úsáideann tú seirbhísí seachadta na n-ollmhargaí? Tá sé i bhfad níos fearr don chomhshaol go mbeadh veain amháin ar na bóithre ná deich gcarr. Má tá tú i mBéal Feirste, Baile Átha Cliath nó Gaillimh, tá córas roinnte rothar i bhfeidhm sna cathracha sin le fada, agus tá an córas iompair poiblí réasúnta sa dá mhórchathair. 

SCÉALTA EILE