Cén chuma a bheadh ar dheireadh an tsaoil?

Is ábhar é atá clúdaithe ag Holywood go leor uaireanta le blianta beaga anuas.

Ó Armageddon go Deep Impact is cosúil go mbíonn daoine fiosrach faoi cén chaoi a dtiocfaidh deireadh leis an saol, agus cén chuma a bheadh air dá dtarlódh sé amárach.

Dírionn scéalta mar iad go minic ar ghrúpa beag daoine a dhéanann iarracht maireachtáil in aineoinn na contúirte, agus is minice gur scéalta seafóideacha iad nach mbíonn ceangailte mórán leis an réaltacht.

Anois áfach, a bhuí leis an Discovery Channel, is féidir linn samhlú scanrúil scáfar atá cruinn de réir na heolaíochta a fheiceáil don chéad uair riamh.

Mar sin, cad a tharlódh dá mbuailfeadh astaróideach atá 500km ar leithead isteach san Aigéan Ciúin?

Dar le Discovery:

“Tógann an buille ollmhór brat an talaimh den domhan go hiomlán, agus an tonn turrainge ag taisteal timpeall na cruinne 5 uair níos sciobtha ná luas na fuaime. Spréann an t-ollscríos fud fad an phláinéid agus scriostar aon bheatha go huile agus go hiomlán.”

Níl cuma chomh dona sin ar an Déardaoin seo anois, an bhfuil?

SCÉALTA EILE