Cuirimis Crainn!

Tá ‘Lá na Cruinne’ á cheiliúradh inniu, 22 Aibreán, i dtíortha timpeall an domhain agus aird a dhíriú ar sprioc uaillmhianach amháin.

Is mian leis an fhéile ‘Earth Day‘ daoine uile na cruinne a spreagadh chun tabhairt faoin dúshlán 7.8 milliún crann a chur sna cúig bliana amach romhainn.

Mar is eol dúinn, cuidíonn crainn dul i ngleic le hathrú aeráide agus bíonn siad ina n-acmhainn luachmhar, ó thaobh bia agus fuinnimh de, ag pobail ar fud an domhain.

De réir mar a chuireann muid níos mó crann laghdófar leibhéal gás contúirteach ar nós ocsaíd nítrigine, amóinia agus CO2, a dhéanann dochar dár bpláinéad álainn.

Déanann acra de chrainn aibí an méid céanna CO2 a shú isteach ón atmaisféar agus a chruthaíonn carr amháin thar 26,000 míle.

Is léir mar sin go bhfuil go leor crann de dhíth chun tionchar dearfach a imirt ar an domhan.

Chuige sin, tá ‘Lá na Cruinne’ ag iarraidh ar gach duine a bheith páirteach sa ghluaiseacht ghlas dhomhanda seo.

Little boy planting

D’fhéadfá tabhartas a chur ar fáil a chuideoidh le daoine crainn a chur.

Níos fearr arís, d’fhéadfá imeacht a reáchtáil chun crainn a chur i do cheantar féin, agus é a chlárú le ‘Earth Day’.

pacáiste eolais curtha ar fáil ar shuíomh ‘Lá na Cruinne’ a thugann treoir duit conas tabhairt faoi.

Seo é an chéad sprioc atá mar chuid de mhórphlean 5 chuid Earth Day, atá á leagan amach thar na blianta amach romhainn.

Faoi cheann 5 bliana, tá Lá na Cruinne ag siúl go mbeidh na spriocanna curtha i gcrích agus go mbeidh siad mar bhunús againn domhan níos inmharthana, níos sláintiúla agus níos gloine a chruthú.

Cuireadh tús leis an chéad ‘Lá na Cruinne’ 46 bliain ó shin, agus táthar i mbun feasachta ar cheisteanna timpeallachta agus ag gríosú an phobail chun gnímh ó shin.

 

SCÉALTA EILE