‘€650 sa mhí a chosain an carr orm i mbliana’

Chaith mé  €7,782.28 ar an gcarr i mbliana – sin beagnach €650 sa mí, €150 sa tseachtain, nó beagán le cois €20 sa ló. Nuair a fuair mé an ceadúnas tiomána den chéad uair in 2011 thosaigh mé ag coinneáil ‘dialann chairr’ le cuntas a choinneáil ar an taisteal a rinne mé inti agus ar na costais a bhain léi (bhí agus tá mé gafa leis an mairnéalacht agus is dóigh liom gur as coincheap an ‘ship’s log’ a d’eascair an nós seo!). 

Ní raibh mé riamh chomh díograiseach sin faoin dialann agus d’éalaigh laethanta taistil agus costais uaim sa gcaoi ar fhág sé nach raibh pictiúr iomlán de chostas an chairr go dtí i mbliana. Oíche na Féile Bríde 2022 cheannaigh mé leabhrán nua nótaí agus dúirt mé go gcoinníonn an ship’s log an babhta seo gan teip – rud a rinne mé. 

Thiomáin mé 29,510km le dhá mhí dhéag anuas – achar nach beag. Tá sé beagnach 10,000km níos faide ná mar a thiomáineann an gnáth-Éireannach ar an meán ach mar gheall ar chúrsaí oibre, na cairde atá agam atá scaipthe ar fud na tíre, agus an grá atá agam don eachtraíocht ní haon iontas é go bhfuil mo chuid KM-achaí níos airde ná an meán. 

Nuair a chuirtear an dá fhigiúir thuas trína chéile fágtar gurbh é €0.26 an fíorchostas a bhí ar gach ciliméadar dar thiomáin mé ó 1 Feabhra 2022 go 31 Eanáir 2022. Samhlaítear go mbíonn an figiúr sin i bhfad níos ísle (tuairim is €0.08 – €0.10/km, ag brath ar dhéanamh an chairr agus nósanna tiomána an tiománaí) ach ní bhíonn sna figiúirí sin ach cuid den phictiúr. San áireamh i mo chuid suimeanna tá na costais pháirceála, an t-árachas, na dolaí bóthair, agus (go bhfóire Dia orainn) pé fíneáil a ghearrfaí ar dhuine i gcaitheamh na bliana. Ní féidir fíorchostas na feithicle (agus an chiliméadair) a ríomh gan iad seo a chur san áireamh. 

Seo costas cúpla turas a rinne mé anuraidh, bunaithe ar mo chuid figiúirí (agus beidh costas difriúil i gceist do chuile thiománaí): 

Gaillimh go Baile Átha Cliath = €62.40

Baile Átha Cliath go Béal Feirste = €43.68

Corca Dhuibhne go Cois Fharraige = €75.66

Gaoth Dobhair go Cois Fharraige = €79.04

Ros Láir go Corca Dhuibhne = €84.50

Cé go gcuireann na figiúirí sin déistin agus uafás orm, is maith liom go bhfuil tuiscint réalaíoch anois agam ar na costais a bhaineann le turais trasna na tíre i mo chairrín beag dearg. Tá an-spéis agam i gcúrsaí comhshaoil agus déanaim an-iarracht an rothar nó an córas iompair poiblí a úsáid chomh minic agus is féidir ach, mar is eol do chách, ní fheileann na modhanna taistil do chuile thuras. 

Mar sin féin, tá mé sásta gur féidir liom an traein a fháil idir Gaillimh agus Baile Átha Cliath nó Baile Átha Cliath agus Béal Feirste ar chostas níos lú ná €20 agus go bhfuil feabhas tagtha ar an mbonneagar rothaíochta in áiteacha áirithe in Éirinn le tamall de bhlianta anuas. Tá trua agam do mo chuid cairde a thiomáineann chuile háit beo lá i ndiaidh lae – go mór mór mar nach bhfuil dialann chairr acu sin agus nach dtuigeann siad an costas mór a bhíonn orthu! 

Tá súil agam níos lú úsáide fós a bhaint as an gcarr sa mbliain atá amach romhainn agus an costas a bheidh orm féin chomh maith leis an tionchar a bhíonn agam ar an gcomhshaol a laghdú. Coinneoidh mé orm leis an dialann chairr go bhfeice mé an dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí in 2023 agus tá mé díreach tosaithe ar ‘dhialann iompair poiblí’ go bhfeice mé cé chomh trom is a bhíonn na traenacha ar an bpóca. Molaim duitse an rud céanna a dhéanamh!

SCÉALTA EILE