Éileamh ar thraein 30 nóiméad ó BÁC go Béal Feirste

Maíonn an grúpa feachtais Comhghuaillíocht Comaitéirí Bhaile Átha Cliath go mbeadh sé indéanta seirbhís traenach a chur ar fáil a thabharfadh paisinéirí idir an dá chathair is mó in Éirinn in 30 nóiméad. 

Sa cháipéis a d’eisigh grúpa mar chuid dá bhfeachtas don toghchán ó dheas, deirtear nár cheart go mbeadh turas traenach trasna na tíre níos faide ó thaobh ama de ná mar a bheadh an turas céanna i gcarr príobháideach, agus nach bhfuil aon chúis ann nach mbeadh seirbhís ardluais traenach ann in Éirinn mar atá ar fud na hEorpa. 

“Imíonn an tseirbhís traenach is sciobtha sa Spáinn ar luas 300km/u. Tá Éire ar cheann de na tíortha is lú forbairt ó thaobh leictriú na dtraenacha de san Eoraip ach níl aon phleananna ann faoi láthair aon chuid den ghréasán Intercity a leictriú. Ligeann an leictriú do thraenacha imeacht ar bhealach ar féidir brath air agus ar luas seasmhach, tá sé sin tuillte ag an ngréasán s’againne,” a deirtear sa cháipéis. 

Maítear go bhfuil Éire taobh thiar den Eoraip agus den Bhreatain ar cheist na dtraenacha agus gur cheart an t-iarnróid ardluais a fhiosrú agus a fhorbairt sa tír seo. 

“Cosúil lenár gcomharsana sa Bhreatain agus ar Mhór-Roinn na hEorpa, caithfimid an comhrá faoi Iarnród Ardluais a thosú a cheanglódh an trí chathair is mó ar an oileán: Béal Feirste, Baile Átha Cliath agus Corcaigh. Cuimhnímis ar sheirbhís traenach sin na Spáinne, 300km/u. Is féidearthacht inchreidte é go mbeadh Baile Átha Cliath agus Béal Feirste 30 nóiméad óna chéile,” a deir an Chomhghuaillíocht. 

Anuas ar cheist na dtraenacha tapa, pléitear 11 ábhar eile sa cháipéis toghchánaíochta — seirbhísí bus, méadú na seirbhíse LUAS, infreastruchtúr do choisithe agus do rothaithe, an DART agus tógáil bóithre ar fud na tíre. 

Cáintear drochsheirbhísí bus taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath sa cháipéis agus moltar go mbeadh seirbhís áitiúil bus ag 82 baile ó cheann ceann na tíre. 

“Tá seirbhís bus ar fáil i níos lú ná deich gcinn de na bailte is mó in Éirinn (daonra 5,000+) agus tá formhór na seirbhísí sin ar an gcósta thoir nó i mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Táthar a rá, mar sin, le cónaitheoirí na mbailte seo in Éirinn an t-aon rogha eile atá ar fáil dóibh do thurais fhada a úsáid agus tiomáint. Táthar á áiteamh orthu gan modh inmharthana taistil a úsáid,” a mhaítear. 

Tagraítear don tseirbhís nua bus a tosaíodh i gCill Chainnigh anuraidh agus an rath a bhí air mar shampla den chineál seirbhíse ba cheart a thabhairt isteach go bailte eile in Éirinn. 

Cáintear an bealach a thógtar bóithre i gcathracha, bailte agus ceantair tuaithe na hÉireann sa cháipéis freisin, agus é á mhaíomh ag Comhghuaillíocht Comaitéirí Bhaile Átha Cliath gur dírithe ar an gcarr aonair a bhíonn lucht a dtógála.

“Caithfidh infreastruchtúr sábháilte, leanúnach, atá scartha amach ón trácht do choisithe agus rothaithe a chur san áireamh do gach bóthar nua amach anseo. Is cuma más nascbhothar, seachbhóthar nó débhealach atá i gceist, caithfear na bealaí seo a dhearadh do chách,” a deirtear. 

Is féidir an cháipéis iomlán (Béarla) a léamh anseo

SCÉALTA EILE