Fairtheoireacht míolta móra agus deilfeanna do Sheachtain na Bithéagsúlachta 2024

Cuireann Grúpa Faire na Míolta Móra agus Deilfeanna in Éirinn (IWDG), i gcomhpháirtíocht le Inis, fáilte romhaibh chuig Whale Watch Ireland 2024 ar an 18 Bealtaine idir 17:00-19:00. Is é seo an dara babhta fichead den ócáid bhliaintúil ina gcuirtear fairí treoraithe ar fáil go saor in aisce ag cinn tíre áitiúla ar fud fad an oileáin. Beidh an ócáid ar siúl níos luaithe ná mar is gnách i mbliana sa chaoi go dtagann sé le Seachtain na Bithéagsúlachta in Éirinn, ón 17-26 Bealtaine.

Táimid ag súil go gcaithfidh an aimsir níos fearr linn ag tús an tsamhraidh seachas ag an deireadh; ní raibh an t-ádh linn i Mí Lúnasa le blianta beaga anuas! Cuirfidh na 11 fairí cois cladaigh timpeall chósta na hÉireann dearcadh uathúil do thaighdeoirí an IWDG, agus d’Eolaithe Saoránaigh, ar ghníomhaíocht míolta móra agus deilfeanna in iúl ar an lá. D’fhéadfá do chuid a dhéanamh chomh maith, ach teacht ag faire linn!

Ar ndóigh, ní féidir a bheith cinnte go bhfeicfí aon rud ar an lá ach más feiliúnach an aimsir, tá seans maith ann go bhfeicfí roinnt speiceas áitiúil. Molaimid do rannpháirtithe a bheith gléasta mar is cuí don aimsir ar an lá. Tabhair do bhur n-aire nach mbeidh aon bhád i gceist agus nach gá daoibh aon áirithint a dhéanamh roimh ré.

Ag brath ar shuíomh an ionad faire i do cheantar, b’fhéidir go mbeidh siúlóid bheag le déanamh; moltar bróga oiriúnacha dó seo. Tá seans nach mbeidh rochtain ag an ionad faire ag cathaoireacha rothaí. Tugaigí libh bhur ndéshúiligh, sólaistí bia is dí, agus ar ndóigh, bhur n-acmhainn grinn! Fág na peataí sa bhaile le bhur dtoil.

Tá an t-imeacht seo dírithe orthu siúd a bhfuil spéis acu i bhfaire agus i dtaifeadadh fhiadhúlra na mara; daoine de gach aois agus gach leibhéal spéise, ón tosaitheoir go dtí an saineolaí. Ag brath ar chúinsí aimsire, d’fhéadfadh do cheannaire áitiúil an ócáid a chur ar ceal i do cheantar ar ghearrfhógra. Má tá tú in amhras faoin aimsir ar an lá, déan teagmháil leis an gceannaire leis na sonraí thíos nó ar iwdg.ie/events. Ná bíodh aon drogall ort ceist a chur orthu ach oiread agus an lá ag druidim linn.

Láthair Áit chruinnithe Ainm an Cheannaire Guthán Seoladh ríomhphoist
Binn Éadair, Contae Bhaile Átha Cliath Carrchlós Pholl Scadán Ronan Hickey 086 3391142 ronan.hici@gmail.com
Ceann Bhré, Contae Chill Mhantáin Carrchlós Aillte Ráithín Justin Ivory 087 6833898 jcivory67@gmail.com
Ceann Heilbhic, Contae Phort Láirge An Carrchlós Ard Andrew Malcolm

 

087 7952061 oxmoron@gmail.com
Ceann Dhún dTéide, Iarthar Chorcaí Teach Solais Pádraig Whooley 086 3850568 padraig.whooley@iwdg.ie
Ceann Sléibhe, Contae Chiarraí Taobh an bhóthair Nick Massett 087 6736341 nickmassett@hotmail.com
Ceann Léime, Contae an Chláir Teach Solais Simon Berrow 086 8545450 simon.berrow@iwdg.ie
*Cé Nimmo, Cathair na Gaillimhe Carrchlós an Chladaigh Marcus Hogan 085 8772223 marcushogan4@gmail.com
Ceann Iorrais, Contae Mhaigh Eo Carrchlós an Iorrais Tom Breathnach 087 2688435 tunas-insoles-01@icloud.com
Ceann an Mhullaigh Mhóir, Contae Shligigh Taobh an bhóthair ag an Mullach Mór Rossa Meade 086 0632081 rossameade@gmail.com
Reachlainn, Contae Aontroma Ionad Cuairteoireachta RSBP, Reachlainn Thiar James Crymble 077 72879038 James.Crymble@rspb.org.uk
Droichead na Fola, Contae an Dúin Carrchlós Andy Carden 077 62019160 andycarden58@hotmail.com

*Tugaigí do bhur n-aire, gurbh fhéidir go dtosóidh an faire ag Cé Nimmo na Gaillimhe níos luaithe ar an lá. Bígí i dteagmháil leis an gceannaire Marcus Hogan níos giorra don am.

SCÉALTA EILE