Iarrtha ar an bpobal gan cairéid a thabhairt do ‘réinfhianna’ Pháirc an Fhionnuisce

Tá achainí déanta ag Oifig na nOibreacha Poiblí agus maoirseoirí Pháirc an Fhionnuisce ar an bpobal gan bia a thabhairt do na ‘réinfhianna’ sa bpáirc chathrach. 

Tá nós réasúnta nua ann i measc thuismitheoirí Bhaile Átha Cliath a gcuid gasúr a thabhairt chun na páirce i mí na Nollag le ‘cuairt a thabhairt ar na réinfhianna’ – an tréad fianna buí atá ina gcónaí sa bpáirc le dhá chéad bliain. 

Deir Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil “strus míchuí” ar na fianna fiáine i bPáirc an Fhionnuisce cheana féin mar gheall ar an méadú atá tagtha ar líon na gcuairteoirí chun na páirce le linn na paindéime. 

Deir siad gur measa i bhfad a bhíonn an scéal nuair a bhíonn daoine ag dul in aice na bhfianna le féiníní a thógáil agus bia a thabhairt do na hainmhithe fiáine. 

“Tuigimid gur mian le daoine, idir óg agus aosta, dul i gcóngar na bhfianna fiáine. Is ainmhithe fiáine áille iad iad agus toisc go bhfuil an fiadhúlra ag dul i laige thar timpeall orainn i geal linn druidim leis nuair a fheicimid é. Is mó leabhar agus scannán atá déanta faoi na fianna agus braithimid nasc faoi leith leo. 

“Ach is minic a léirítear fianna mar ainmhithe ceansaithe agus ní mar sin atá an scéal, ceaptar gur maith an rud é cairéid nó arán a thabhairt dóibh, ach déanann sé sin dochar suntasach fadtéarmach dóibh. Tá baol suntasach gortaithe ó na fianna fiáine freisin, go háirithe do dhaoine óga toisc méid agus iompraíocht mhearbhlach na bhfianna,” a dúirt Paul McDonnell Maoirseoir na Páirce.

Thug Oifig na nOibreacha Poiblí le fios go bhfuil a ndóthain bia nádúrtha ag na fianna sa pháirc mar atá agus go ndéanfadh bia eile ar nós cairéad agus arán dochar do na hainmhithe seo, nach bhfuil taithí acu ar a leithéid. 

Dúradh freisin go bhféadfaí galair a aistriú ó na hainmhithe fiáine go daoine daonna dá mbeadh an dá dhream róchóngarach dá chéile nó go bhféadfaí go ngortófaí daoine sa chás go dtosódh na hainmhithe fiáine ag bogadh faoi ardluas agus “go han-láidir”.

Moltar do dhaoine a bhíonn sna háiteanna a mbíonn ainmhithe fiáine ann cloí le ‘riail na hordóige’: 

Seas os comhair an ainmhí, sín amach an lámh, ardaigh an ordóg agus cuir idir tú féin agus an t-ainmhí í. Mura bhfuil an t-ainmhí ar fad clúdaithe ag d’ordóg, tá tú róghar don aimhní – seas siar agus tabhair spás dó.

SCÉALTA EILE