Léargas ar iompar agus béaloideas na n-éan i nGaeltacht Thír Chonaill i leabhar nua

Tabharfar léargas ar iompar agus béaloideas na n-éan i nGaeltacht Thír Chonaill i leabhar nua leis an scríbhneoir agus grianghrafadóir Maitiú Ó Murchú, Éanlaith Iarthuaisceart Thír Chonaill.

Tá cnuasach grianghraf agus téacs ar éanlaith an iarthuaiscirt sa leabhar sin, cuid den tír a bhfuil taithí agus eolas ag an údar air. Shiúil Maitiú an dúiche agus a cheamara ina láimh aige le taifead a dhéanamh ar éin “sa cheantar ó Ghaoth Beara na dtonn chun na Dúchoradh aníos a fhad le Gleann Bheatha agus chomh fada le Dún Fionnachaidh ó thuaidh ag pilleadh siar bealach an chósta chuig inbhear Abhainn Ghaoth Beara.

“Tá mé ag tnúth go mbainfear sásamh agus tairbhe as an leabhar. Tugtar léargas ann ar éagsúlacht fhána éanúil iarthuaisceart Thír Chonaill. Tá ardchaighdeán deartha agus cló ar an leabhar agus é tarraingteach snasta mar is dual do LeabhairCOMHAR,” a dúirt an t-údar, a bhfuil cónaí air i Mín Doire Dhaimh i nGaoth Dobhair i gcroílár Ghaeltacht Thír Chonaill.

Cnuasach de “mhíreanna eolais inspéise” atá sa leabhar agus pléitear ann iompar na n-éan, béaloideas fúthu, an chiall a bhaineann leis na hainmneacha eolaíocha, logainmneacha a bhaineann le héin, agus seanfhocail ina dtagraítear dóibh. Tá eolas agus ábhar faoi níos mó ná 100 speiceas éan sa leabhar.

“Ón áinleog go dtí an uiseog, tá cuntas san fhoilseachán seo ar éanacha móra agus beaga, éanacha mara, éanacha creiche, agus éanacha gairdín. Tá ríméad orainn an leabhar álainn seo a fhoilsiú agus a roinnt leis an bpobal. Tá an-dua caite ag an údar len é a tharraingt le chéile le 11 bliain anuas agus tá lúcháir ar LeabhairCOMHAR go bhfuil deis ag an bpobal toradh a chuid oibre a fheiceáil anois.

“Idir na grianghraif agus an téacs, measann muid go mbeadh an leabhar seo an-oiriúnach don bhord caife i dteach ar bith sa tír, a dúirt Jennifer Gorissen, Feidhmeannach Foilsitheoireachta LeabhairCOMHAR.

Ba é Maitiú Ó Murchú a chuir Gaeilge ar an leabhar Trees, a d’fhoilsigh An Gúm faoin teideal Crainn ina shraith iomráiteach ‘Eolaí Póca’ in 1996.

Is féidir Éanlaith Iarthuaisceart Thír Chonaill a cheannach anseo.

SCÉALTA EILE