Luchtaigh uair an chloig, tiomáin 290km


Cé go bhfuil borradh faoi charranna leictreacha le dornán blianta anuas, ní fheictear go forleathan go fóill iad agus tá amhras áirithe fós ann faoina n-éifeachtacht, ó thaobh feidhmíochta agus costais de.

Ceann de na comhlachtaí atá go mór ag brú na teicneolaíochta ón tús ná Hyundai agus tá fógairt shuntasach déanta acu an mhí seo a chuideoidh leo buntáistí na n-inneall leictreach a chur ina luí ar bhreis daoine fud fad an domhain.

Is é a d’fhógair an comhlacht as an Chóiré Theas ná go mbeadh bus leictreach, an Elec-City, á eisiúint ar an mhargadh acu ón bhliain seo chugainn ar aghaidh.

Tá busanna leictreacha cheana féin in úsáid ag córais iompar phoiblí go hidirnáisiúnta ach níl aon cheann chomh héifeachtúil tíosach leis an Elec-City.

Agus é luchtaithe ar feadh 67 nóiméad, beidh an bus in ann taisteal 290km, nó 170km ar lucht 30 nóiméad.

Is toradh iontach maith é sin ar an fhuinneamh, agus ar an am, a úsáidtear chun é a luchtú agus tá Hyundai ag súil go rachaidh a bhfeithicil nua go mór chun tairbhe do chóras iompar reatha na Cóiré Theas.

Go dtí seo bhí easpa ionad athluchtaithe ar na bacanna ba mhó ar fhás na n-inneall leictreach gach áit ar domhan ach tá pleananna ag rialtas Seoul líon na n-ionad a mhéadú go cuimsitheach sna blianta amach romhainn.

Agus dul chun cinn nach beag déanta ag Hyundai ar chadhnraí a mbus nua, níl ann ach ceist ama go bhfeicfear an fhorbairt chéanna i margadh na gcarranna pearsanta.

Ar bord libh ar an bhus leictreach!

SCÉALTA EILE