Mála bailithe bromanna…

Tá athrú aeráide, agus na bealaí chun dul i ngleic leis, i measc cheisteanna móra na linne seo.

Tuigeann muid ar fad go bhfuil dó breosla iontaise ag croí na faidbhe ach tá rud éigin eile ann a bhfuil baint mhór aige leis an scéal: bromanna na mbó.

Meastar go bhfuil timpeall 1.4 billiún bó ar domhan i láthair na huaire agus cruthaíonn gach ceann acu an gás meatáin (methane) trína gcuid brúchtanna agus bromanna.

Is gás ceaptha teasa é meatán a ionsúnn teas ón timpeallacht agus a ardaíonn teocht an domhain dá réir.

Má tá rialtais na cruinne chun téamh domhanda a choinneáil faoi dhá chéim idir seo agus 2030 – mar a aontaíodh i bPáras anuraidh – beidh orthu réitigh nuálacha a fhiosrú.

Agus sin díreach an rud atá ar siúl ag roinnt feirmeoirí san Airgintín.

bo-2

Dar leis an Institiúid Náisiúnta um Theicneolaíocht Talmhaíochta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) go bhfuil málaí forbartha acu a shuíonn ar dhroim na mbó agus a bhailíonn a gcuid bromanna agus iad amuigh sa pháirc.

Is féidir leis na málaí 300 lítear meatáin a bhailiú in aghaidh an lae agus ansin is féidir an gás a úsáid mar bhreosla sa bhaile nó i bhfeithicilí.

Ní fios go fóill an scaipfear an cur chuige nua seo go forleathan ach seans maith go bhfeicfear bá le málaí droma i bpáirceanna na hÉireann amach anseo… ná bíodh iontas oraibh!

SCÉALTA EILE