Léarscáil úr den Domhan


Tá léarscáil a thugann léargas nua dúinn ar an Domhan i ndiaidh an t-ardghradam a bhaint i gcomórtas mór dearaidh sa tSeapáin.

Bhí 1,000 iontráil ann i gcatagóirí éagsúla sna Gradaim Dea-Dhearaidh, agus is í léarscáil Hajime Narukawa, ailtire agus ealaíontóir atá lonnaithe i dTóiceo, a tháinig in uachtar.

Mar aon leis an mhapa féin, tá modh úr le mórchríocha agus farraigí a léiriú ar dhóigh chomh beacht agus is féidir in 2D forbartha ag Narukawa.

AuthaGraph a thugtar ar an mhodh sin, agus ar chomhlacht Narukawa a bunaíodh in 2009.

autolar

Tá seanchleachtadh againn ónár laethanta scoile ar léarscáil Mercator, a cruthaíodh beagnach leathmhíle bliain ó shin i 1569.

An fhadhb atá leis ná go bhfuil mórán tíortha as alt.

Mar shampla, tá an Ghraonlainn agus an Afraic den mhéid chéanna, ach le fírinne tá an Afraic 14 oiread níos mó ná an Ghraonlainn.

mercator

D’áitigh iriseoir Gearmánach, Arno Peters, sa bhliain 1973 go raibh mapa Mercator ciníoch, chomh maith lena bheith míchruinn.

Bhíothas ann a bhí ar aon intinn leis agus mhol siad fáil réidh leis an mhapa choitianta ar fad óir chreid siad gur siombail den choilíneachas a bhí ann.

Chuir Peters a leagan féin de mhapa an Domhain, a bhí níos beaichte, chun cinn. Le fírinne, is mapa a chruthaigh James Gall in 1855 a bhí ann.

Tá an Afraic agus Meiriceá Theas i bhfad níos mó ná a bhfuil taithí againn air, agus tá cuma níos lú ar an Eoraip agus ar Meiriceá Thuaidh.

maplar

Cé go raibh na cartagrafaithe gairmiúla ag teacht le dearcadh Peters go bhféadfaí léiriú níos fearr a dhéanamh ar an Domhan, thuig siad go raibh mapa Mercator – agus a mhíchruinneas – úsáideach ag mairnéalaigh na hEorpa mar uirlis loingseoireachta: thiocfadh leo an suíomh s’acu a oibriú amach go réidh trí líne dhíreach a tharraingt idir Pointe A agus Pointe B.

Dar leis na cartagrafaithe, ní cúrsaí polaitíochta ná ciníochas ba chúis le dearadh na léarscáile: is amhlaidh a d’éascaigh sé bealach lucht seoltóireachta (na hEorpa) go mór.

Nuair a bhí mapa AuthaGraph á dhearadh ag Narukawa, bhí cúrsaí polaitíochta agus socheolaíochta ar aigne aige.

Cé go raibh béim mhór san fhichiú haois ar an chaidreamh idir tíortha an Oirthir agus tíortha an Iarthair, tá mórcheisteanna eile tagtha chun cinn ó shin a bhaineann le gach uile dhuine ar domhan, ceisteanna mar an t-athrú aeráide agus leá na n-oighearshruthanna.

Mapa na cothromaíochta, an chomhionannais agus an chruinnis atá i ndearadh nua ceannródaíoch AuthaGraph.

Dar le Narukawa, is mithid radharc úr ar an Domhan a chur ar fáil – sa dóigh go mbeidh dearcadh úr againn ar na ceisteanna tábhachtacha a imríonn tionchar orainn uile mar chine daonna.

SCÉALTA EILE