Pianódóir ag seinm beo & oighearchlár Artach ag titim os a chomhair


Is réigiún uaigneach draíochta é an tArtach aon lá den bhliain, ach nuair a sheinn Ludovico Einaudi ann – é ar snámh ar ardán oighir – ní raibh léamh ná scríobh ar an atmaisféar, ná ar an teachtaireacht, a cruthaíodh.

Cumadóir agus pianódóir clúiteach as an Iodáil é Einaudi a thaistil chuig Oighearshruth Wahlenbergbreen ar Oileánra Svalbard anuraidh chun cabhrú le feachtas de chuid Greenpeace feasacht a ardú faoi leochaileacht an oighir san Artach.

‘Marbhna an Artaigh’ is teideal don saothar álainn a chum Einaudi go speisialta don ócáid agus, mar a bheadh cuid den chumadóireacht féin ann, thit sceall den oighearchlár isteach san fharraige le linn dó bheith ag seinm ar uachtar an uisce.

“Chonaic mé íonacht agus leochaileacht an cheantair le mo dhá shúil féin, agus sheinn mé amhrán de mo chuid ar an ardán is fearr ar domhan,” arsa Einaudi faoin eispéireas.

Táthar ag súil go rachaidh an físeán thuas i bhfeidhm ar dhaoine agus go dtabharfaidh sé orthu smaoineamh faoi thodhchaí an ardáin nádúrtha sin, agus gníomhnú dá réir.

SCÉALTA EILE