Plean radacach: Grianphainéil saor in aisce

Tá sé amuigh ar an Chalafóirn go bhfuil sé ar na háiteanna is forásaí ar domhan, le dlisteanú cannabais, polasaithe leathadacha timpeallachta agus cearta cuimsitheacha ag pobal aerach an stáit.

Anois tá céim shuntasach eile glactha acu a dhéanfaidh an saol i bhfad níos fusa do sciar nach beag den daonra: tá siad ag cur grianphainéal ar fáil saor in aisce do na daoine is boichte sa stát.

Cosúil le mórchuid an domhain, is iad daoine a bhfuil teacht isteach measartha nó ard acu atá in ann painéil ghréine a cheannach agus leas a bhaint astu.

Tá plean ag an chomhlacht neamhbhrabúis Grid Alternatives, áfach, airgead – a saothraíodh trí scéim chumhachta de chuid rialtas Chalafóirnia – a úsáid chun 1,600 grianphainéal a sholáthar roimh dheireadh 2016.

Ní mór do dhaoine a bhainfidh leas as an scéim nuálach seo bheith ina gcónaí i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste agus tuarastal íseal bheith acu chomh maith.

Is plean radacach é a léiríonn gur féidir le húdaráis cabhrú go mór le saoránaigh ach an toil agus an tsamhlaíocht bheith ann.

“Tá súil agam go mbeidh muid in ann airgead a shábháil agus é a chur i dtreo mo chostas leighis,” arsa duine amháin atá ag clárú le haghaidh na bpainéal gréine.

“Nuair atá buiséad an-teann agat cosúil le teaghlach s’againne, cabhraíonn gach rud.

“Is smaoineamh den scoth é agus is cinnte go ndéanfadh sé difear mór dúinn.”

An dóigh libh go bhfeicfidh muid a leithéid de scéim anseo in Éirinn, seachas gach duine bheith ag íoc as bunseirbhísí tí ar nós uisce i gcónaí?

SCÉALTA EILE