Rothaithe faoi léigear

Tá an tAire Iompair Paschal Donohoe tar éis a fhógairt go bhfuil beartaithe aige éirí níos déine ar rothaithe bochta an stáit.

Gearrfar suas le €2,000 ar úsáideoirí na n-each iarainn sa phlean is déanaí a chum Paschal (cuimhneoidh Gaeil gurb é a bheartaigh gan dul ar aghaidh le comthromas dár dteanga ar chomharthaí bóthair na tíre.)

Sa chéad chuid den phlean tá seacht bpeaca marfacha ann a mbeidh fíneálacha €40 leo.

Mura n-íoctar na fíneálacha, cuirfear fios ar an rothaí bocht chun cúirte, áit ar féidir leis an mbreitheamh suas le €2,000 a ghearradh.


Seacht bPeaca Marfacha Phaschal:

Rothaíocht;
·        gan chúram
·        gan solas tosaigh nó cúil
·        isteach i gceantar coisithe
·        is solas dearg tráchta a scoitheadh
·        is solas dearg rothaithe a scoitheadh
·        gan stopadh do/dul thar líne stad/droichead/sconsa traenach


Ná bíodh aon amhras orainn ach gur céim in éadan na rothaíochta iad seo.

Tacaím go mór le sábháilteacht do rothaithe a chur chun cinn ach léirítear arís is arís gurbh fhearr i bhfad díriú ar thiománaithe.

An t-aon rud atá i gceist leis na fíneálacha nua seo ná tuilleadh trioblóide a leagan ar rothaithe a bhíonn ag plé le go leor trioblóide cheana féin.

Taisteal deacair duaiseach i ndúluachair na bliana uaireanta agus é fliuch, fuar, is salach scaití.

Is cinnte leis go bhfuil baol ag baint leis an rothaíocht ach fós féin léiríonn go leor fianaise go gcuireann sé le fadsaol daoine tríd is tríd.

Cad is fiú rothaíocht?

Domsa an tsaoirse, an spraoi, an aclaíocht, gan an timpeallacht a mhilleadh agus acmhainní rítheorannta an domhain á gcur amú.

Leagtar an bhéim ar iompar dainséarach na rothaithe ach is fiú a chuimhneamh nach gcúisíonn easpa stopadh ag solas dearg ach 2% de thionóiscí tromchúiseacha.

Ar a shon sin tá an locht ar thiománaithe dhá thrian den am.

rothair-bac

An mbriseann rothaithe an dlí?

Briseann, ar ndóigh.

Cuimhnigh go n-admhaíonn 80% de thiománaithe go sáraíonn siad na luasteoireannacha go rialta, rud atá i bhfad Éireann níos baolaí do gach éinne.

Is beag an baol atá i rothaithe don phobal fiú más béinnigh Tour de France iad.

In áit rialacha cúlaitheacha mar seo, creidim go mba mhó go mór chun ár leasa a bheadh sé dá ndéanfaí normalú ar an rothaíocht, gan rothaithe an lae bhreá a chur ó dhoras.

Is gá breathnú ar an rothaíocht mar bhealach inghlactha iompair amhail na cairte nó an bhus.

Is eagal liom go mb’fhéidir go smaoineofar ar chlogaid éigeantacha mar an chéad chéim eile.

Caithim clogad agus molaim do dhaoine déanamh amhlaidh.

Nílim i bhfách le dlíthe a chuirfeadh brú ar an bpobal iad a chaitheamh áfach.

Tá fianaise mhaith ann a léiríonn nach mbíonn tionchar dearfach aige seo ar líon na ndaoine a ghortaítear: meastar go dtiomáintear níos giorra do rothair agus tá seans go rothaítear i mbealach níos dainséaraí dá mbarr.

Is é is measa ar fad ná go dtiteann an líon rothaithe san iomlán.

Caithfimid tuiscint gur gá glacadh go gasta is go réabhlóideach le nósanna amhail na rothaíochta, an t-aon bhealach le héalú ó scrios shláinte an duine agus an domhain ar fad.

Buail fút an diallait!


Plé níos doimhne ar chuid d’ábhar an ailt ar fáil anseo i mBéarla: Sabotage and hatred: what have people got against cyclists?

SCÉALTA EILE