Stát bradach

An tseachtain seo d’fhógair rialtas na Siria go bhfuil siad chun Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (a aontaíodh i bPáras dhá bhliain ó shin) a shíniú.

Ciallaíonn an fhorbairt seo, a tharla ag cruinniú mullaigh na Náisiún Aontaithe ar an athrú aeráide in Bonn na Gearmáine, nach bhfuil ach stát uaigneach amháin ar domhan anois atá ag diúltú aon bheart a dhéanamh faoin athrú aeráide; Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Leagann Comhaontú Pháras creatlach síos do náisiúin na cruinne chun dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus leis an téamh domhanda faoi 2020.

Bhí Nicearagua imníoch ar dtús nach ndeachaigh an comhaontú fada go leor ach tá an cur chuige domhanda sínithe acu ó shin.

De bharr an chogaidh atá ag dul ar aghaidh sa tír, ní raibh an tSiria in ann díriú mar is ceart ar an chomhaontú aeráide go dtí an tseachtain seo ach anois tá sé sínithe acusan chomh maith.

Fágann sé seo gurb é SAM an t-aon tír ar domhan nach bhfuil Comhaontú Pháras sínithe acu.

Tá sé chomh tromchúiseach sin gur fiú é a rá arís: is é SAM, ceann de na tíortha is measa ó thaobh astaíochtaí de, an t-aon stát sa chruinne atá ag diúltú comhoibriú leis an chuid eile den domhan ar athrú aeráide.

Tá an Chóiré Thuaidh ar bord, tá an tSiria ar bord, tá rialtas na tíre seo ar bord mar aon le gach tír eile ar an phláinéad ach amháin SAM Donald Trump.

Faoi Barack Obama chuidigh rialtas na Stát Aontaithe le dréachtú an Chomhaontaithe ach i Meitheamh na bliana seo tharraing Trump amach as.

Ní hionann sin is a rá áfach nach bhfuil na milliúin saoránach de chuid SAM buartha faoi sheasamh a rialtais agus nach bhfuil siad i mbun oibre ar an cheist.

toscaireacht as na Stáit Aontaithe in Bonn faoi láthair agus iad tiomanta cur in iúl do thíortha eile go bhfuiltear fós ag gníomhú ar son an phláinéid, fiú muna bhfuil an rialtas in Washington.

‘We Are Still In’ is ainm don ghrúpa a chuimsíonn breis agus 2,500 ceannaire polaitiúil agus gnó as gach cearn de SAM agus is léiriú é ar na bealaí atá á n-aimsiú ag gnáthMheiriceánaigh theacht timpeall ar pholasaithe Trump.

Go n-éirí leo, agus linn, san fheachtas ar son na timpeallachta.

SCÉALTA EILE