Stát na Fraince sa chúirt…

Tá bean as Páras ag tabhairt rialtas na Fraince os comhair na cúirte as gan í a chosaint ar thruailliú aeir.

Deir Clotilde Nonnez, ar múinteoir ióga í, go bhfuil a sláinte ag dul in olcas ar feadh 30 bliain le linn di bheith ina cónaí sa phríomhchathair.

D’éirigh a fadhbanna análaithe níos measa i mí na Nollag seo caite, deir sí, an mhí chéanna ina raibh truailliú i bPáras ag an leibhéal is measa riamh.

“Insíonn mo dhochtúir dom go bhfuil muintir Pháras ag análú isteach aer lofa agus go bhfuil othair eile aici cosúil liomsa, páistí agus leanaí san áireamh,” arsa Nonnez.

Dar le dlíodóir Nonnez, François Lafforgue, go bhfaigheann 48,000 duine bás sa Fhrainc gach bliain mar gheall ar dhroch-chaighdeán aeir agus go mbeidh tuilleadh cásanna cúirte ann in áiteanna eile sa tír sna seachtainí amach romhainn.

“Tá muid ag tabhairt dhúshlán an stáit mar go síleann muid go síolraíonn fadhbanna sláinte de bharr truaillithe ó easpa gníomhaíochta na n-údarás dul i ngleic le truailliú aeir,” ar seisean.

Is fada údaráis Pháras ag streachtailt le toitcheo agus tá limistéir áirithe sa chathair anois ina bhfuil cosc ar charranna.

Ar a bharr sin is ceantar do choisithe amháin é stríoc 3km de Bhruach Deas na Séine agus an fhorbairt chéanna pleanáilte do shráideanna eile chomh maith.

Seans go mbeadh suim ag muintir la Ville Lumière sa rothar seo a itheann toitcheo…

SCÉALTA EILE