Tá Gaeil ana-ghlas i gCorca Dhuibhne…

Tá Gaeil ana-ghlas i gCorca Dhuibhne. Um an dtaca seo anuraidh, roghnaigh Líonra Bhord Soláthair an Leictreachais cúigear ambasadóirí, mar a thugadar orthu, chun fearais a fheistiú ina dtithe chun fuinneamh a ghiniúint ar shlí níos éifeachtaí. Orthu san bhí feirmeoir, lánúin a bhfuil gnó acu sa Mhachaire agus triúr lánúineacha eile.  

N’fheadar éinne ach an moladh a bhí ag an gcúigear do Bhord Soláthair an Leictreachais, as iad féin a roghnú agus a dtithe a fheistiú dóibh chun triail a bhaint as an dtogra nua. 

Scéim phíolótach í seo ag an mBord, agus roghnaíodh Corca Dhuibhne agus Baile an Fheirtéaraigh go háirithe, toisc an dlús daoine a bhíonn ann sa samhradh, agus dá bharr sin, an brú a bhíonn ar an gcóras aibhléise sa dúthaigh. 

Dar le haon lánúin amháin, a bhfuil seacht gcinn de phainéil PV curtha in airde ar a ndíon acu, bíonn a ndóthain leictreachais acu ar a a haon a chlog sa ló i lár an tsamhraidh, chun an tigh a choimeád ag imeacht an chuid eile den lá. Sin toisc líon uaireanta an chloig taitnimh na gréine. 

Aon fhadhb amháin a bhí á nochtadh ag na hambasadóirí ná gur cheart go mbeifí ábalta an farasbarr cumhachta ós na haon tigh, a úsáid mar ab áil leis an líon tí sin, óir  is iad an líon tí atá ag giniúint na cumhachta sin. 

Mar a sheasann rudaí faoi láthair, is ag Bord Soláthair an Leictreachais atá an chumhacht chun an farasbarr cumhachta a roinnt leis an uile dhuine atá ag braith air. 

Lá breá éigin, áfach, maíonn daoine áirithe go mbeidh a gcumhacht féin ag na héinne, mar go mbeidh fearais ina dtithe, fearais ar nós na bpainéal PV, cadhnraí leictreacha agus a thuilleadh córas nach iad, ar chostas i bhfad níos ísle ná mar atá sa lá atá inniu ann.

Tá sé de dhualgas ar Ambasadóirí Chorca Dhuibhne an rath atá ar thograí nua fuinnimh a dtithe féin a chur in iúl do chomharsana d’fhonn is an pobal ar fad a bheith neamhspleách sna blianta romhainn ó thaobh fuinnimh.

SCÉALTA EILE