‘Cre t’ou geearree fakin ayns 20 blein?’

Reáchtálfaidh an eagraíocht Coraa (“glór”), a bunaíodh le deireanas leis an Mhanainnis a chur chun cinn i Manainn, ‘Tráthnóna Manainnise’ Luan Cásca in Rhumsaa, i dtuaisceart an oileáin, ócáid ag a bpléifear staid reatha na teanga agus a bhfuil i ndán di le painéal cainteoirí, an tÉireannach Ben Ó Ceallaigh ina measc.

Tá Ben ina Rúnaí Náisiúnta ar an eagraíocht MISNEACH agus tá sé i mbun PhD i láthair na huaire in Ollscoil Dhún Éideann. Thosaigh sé ag foghlaim na Manainnise thart ar dhá bhliain ó shin ach beidh sé ag tabhairt cuairte ar an oileán den chéad uair ag an gCáisc.

In éineacht le Ben beidh na cainteoirí Manainnise Phil Gawne, Nicola Tooms, Daniel Quayle, agus Custal Lewin agus iad uilig i mbun “faoistine” agus a dtuairimí macánta á léiriú acu faoina bhfuil i ndán don mhionteanga Ghaelach.

Labhróidh na cainteoirí faoin gcaoi ar fhoghlaim siad an Mhanainnis, agus an fáth a bhfuil an teanga tábhachtach dóibh; nochtfaidh siad a dtuairimí faoi na rudaí atá ag obair chun leas na Manainnise agus na rudaí nach bhfuil; labhróidh siad faoin gceangal, mar a fheictear dóibhsean, atá idir an Mhanainnis agus cúiseanna eile i Manainn; agus ar deireadh pléifear an Mhanainnis taobh amuigh den oileán agus na féidearthachtaí atá ann comhoibriú le grúpaí eile ar bhonn idirnáisiúnta.

“Cre t’ou geearree fakin feed blein voish nish,” (céard atá tú ag iarraidh a fheiceáil i gceann 20 bliain?) a fhiafrófar de na cainteoirí.

Chomh maith leis an ‘bhfaoistin’ seo, tá clár iomlán imeachtaí leagtha amach ag Coraa do lucht freastail na hócáide. Tabharfaidh Custal Lewin léacht uaidh faoi John Phillips, an t-easpag a chum córas scríbhneoireachta na Manainnise agus faoin gcóras féin, beidh ranganna Manainnise ann, agus eagrófar ceolchoirm agus céilí sa tráthnóna.

Beidh an ‘Fastyr Gaelgagh’ ar siúl sa Mitre Hotel in Rhumsaa le linn na féile ‘Shennaghys Jiu’ Luan Cásca idir a 1-4 a chlog.

SCÉALTA EILE