Cruinniú poiblí ag Misneach do Ghaeil Chorcaí

Beidh cruinniú poiblí ag an eagraíocht radacach Misneach i gcathair Chorcaí amárach an 3 Nollaig. Cruinniú “pleanála” a bheidh i gcruinniú na hoíche amárach, a bheidh á reáchtáil san ionad Gaelach aclaíochta ACLAÍ ag 19.30. 

Deir craobh Chorcaí de Mhisneach go mbeidh fáilte roimh bhaill nua a bhfuil spéis acu in obair na heagraíochta dul isteach sa chraobh ag an gcruinniú, agus go gcuirfear fáilte roimh dhaoine a bhfuil suim acu cloisteáil faoin eagraíocht. 

Grúpa a ghníomhaíonn chun athneartú na Gaeilge a thiomáint é Misneach, dar leis an eagraíocht féin, agus deir siad go seasanna siad le “cosmhuintir na Gaeltachta agus na tíre go léir” chun an obair sin a chur i gcrích. 

Bíonn Misneach gníomhach ar fud fad na tíre agus is minic a mbratach le feiceáil ag agóidí a bhaineann le cúrsaí Gaeltachta, tuaithe agus Gaeilge, chomh maith le imeachtaí i gcathracha na hÉireann agus na hAlban. 

Is iad na príomhchuspóirí atá leagtha amach ag Misneach “pobal láidir muiníneach Gaelach” a thógáil, “cearta an duine agus cearta teanga phobal na Gaeilge a chosaint”, “obair i dtreo díchoilínithe”, agus aird mhuintir na hÉireann a dhíriú ar “shealbhú na teanga mar bhunchloch féiniúlachta na tíre”. 

Cuirfear tús leis an gcruinniú poiblí ag 19.30 agus táthar ag súil nach mairfidh sé mórán níos faide ná uair an chloig. 

SCÉALTA EILE