Cúig rud is féidir a dhéanamh le hullmhú do BEO

Beidh príomhimeacht Bhliain na Gaeilge 2018 á reáchtáil san ardchathair Dé Sathairn, 14 Aibreán (agus é curtha ar athló de bharr Stoirm Emma an mhí seo caite). Baileoidh na sluaite i mBaile Átha Cliath leis an nGaeilge a cheiliúradh agus a mbród aisti a léiriú le linn na féile sráide Gaeilge.

Cruinneoidh an slua ag meán lae ag Cearnóg Parnell agus cuirfear tús leis an mórshiúl ag a 1 a chlog trí lár na cathrach go Cearnóg Mhuirfean, áit a mbeidh ceolchoirm agus óráidí beo ón ardán. Beidh ceardlanna, siamsaíocht agus seastáin bhia laistigh den Chearnóg féin.

Céard iad na cúig rud is féidir leatsa a dhéanamh le hullmhú do Bheo

1. Eagraigh Bus

Cinnte, beidh na sluaite i láthair, agus casfaidh tú le go leor daoine nua chomh maith le seanchairde, ach beidh an lá níos fearr fós má bhíonn do threabh féin in éineacht leat. Cruinnigh do chairde, do chlann, do chraobh, do rang scoile nó cumann ollscoile agus eagraigh bus ó do cheantar chuig an Ardchathair. Tá liosta na mbusanna a eagraíodh go dtí seo thíos:

2. Gléas thú féin le Bród

Caith éadaí geala, ildaite le ceiliúradh a dhéanamh agus do bhród a léiriú don saol mór agus na meáin. Céard faoi théama a roghnú i measc do chairde nó ranga – caithigí uilig an dath céanna, caithigí geansaí bhur gcontae, nó roghnaígí stíl faoi leith – beidh sé níos éasca daoine a aimsiú sa slua má théann sibh amú, agus beidh cuma bhreá ar na féiníní!

3. Cruthaigh Póstaeir agus Bratacha

Bí Gaelach! Bí bródúil! Bí ann, le póstaeir mhóra ildathacha! Bí cruthaitheach! Bí cliste! Beifear ag súil go mór le manaí greannmhara, ráitis spreagúla, agus dearaí spraíúla a fheiceáil ar an lá. Léirigh bród, mórtas agus greanntaíocht na nGael. Beidh bratacha beaga ar fáil do ghasúir, agus tá deis ann fós pacáiste speisialta a ordú ó Chonradh na Gaeilge ina bhfuil bratach glan le dearadh a dhéanamh air.

4. Ullmhaigh don tSiamsaíocht

Ní mórshiúl amháin a bheidh i gceist le Beo, agus is gá a bheith ullmhaithe don uile ghné a bhaineann leis an lá. Déan cleachtadh ar an Dreoilín; foghlaim na liricí uilig de ‘Mo Ghile Mear’; gléas go compordach le tabhairt faoi cheardlanna ióga nó damhsa ar an sean-nós; bíodh ciarsúr leat ar fhaitíos go spreagann óráid an Uachtaráin, Micheál D. Ó hUigínn, deora chomh maith le bród; agus, ar ndóigh, bíodh bróga damhsa réidh d’oíche den scoth i gClub an Chonartha ag deireadh an lae!

5. Scaip an Scéal

Le linn na seachtaine seo beidh neart scéalta ag teacht chun solais faoi na haíonna speisialta agus siamsaíocht eile a bheidh á reáchtáil ag BEO. Scaip an scéal i measc do chairde, bain leas as an Twibbon oifigiúil a dhearfar don lá. Léirigh do bhród as an teanga ar an lá, ag baint úsáid as #GaeilgeBheo ar na meáin shóisialta. Roinn grianghraifeanna, giolcanna agus físeáin leis an domhan mór – bíodh muid bródúil agus bíodh muid le cloisteáil!

 


Is í Emma Ní Chearúil Feidhmeannach Cumarsáide Chonradh na Gaeilge

SCÉALTA EILE