Focáil le Fraiceáil

Inniu chuir an comhlacht ola InfraStrata tús le hobair thochailte ar thobar peitriliam i Sruth na Coille, Carraig Fhearghais, gar do Bhéal Feirste.

I ráiteas a d’eisigh an grúpa Stop the Drill inniu, dúirt siad gur cúis bhróin é tús a bheith curtha leis an tochailt.

Dúirt siad go raibh ceisteanna tromchúiseacha le freagairt ag an chomhlacht NI Water a thug an talamh ar léas 50 bliain don chomhlacht fraiceála – go neamhdhleatheach dar le Stop the Drill – agus tá an cheist á tabhairt os comhair na cúirte.

Tá an suíomh druileála, atá fós gan an ceadúnas pleanála cuí dar le Cairde na Cruinne, suite 380 méadar ó thaiscumar uisce.

Dobharcheantar faoi chosaint is ea é agus tá an baol ann, agus é chomh gar sin don fhoinse uisce phoiblí, go rachaidh ceimiceáin thocsaineacha isteach sa chóras uisce.

Anuas ar an chontúirt i dtaobh an uisce, scaoiltear gáis a chuireann leis an téamh domhanda agus bíonn astuithe (emissions) de gháis dhainséaracha ann mar gheall ar phróiseas na fraiceála.

Gas

An tseachtain seo caite, cuireadh cruinniú cinn bhliana Chairde na Cruinne san Eoraip, a bhí ar siúl i gCairlinn i mbliana, ar athló le go mbeadh stiúrthóirí na heagraíochta ábalta páirt a ghlacadh san agóid in aghaidh na taiscéalaíochta ola agus gáis i gCo. Aontroma.

Dúirt stiúrthóir Chairde na Cruinne san Eoraip, Magda Stoczkiewicz, go bhfuil sé riachtanach tacú leis an phobal áitiúil atá ag troid ar son a gcuid uisce, a gcoillte agus na haeráide.

Tá roinnt gníomhaithe a chuir i gcoinne na druileála gafa ag na póilíní go dtí seo. Tá sé ráite ag Stop the Drill go bhfuil an lámh láidir in úsáid ag na póilíní.

Thriail NÓS teagmháil a dhéanamh le Stop the Drill inniu ach chuir siad scéal chugainn a rá go raibh siad iomlán gafa le himeachtaí na hagóide ar an láthair.

Tá Cairde na Cruinne in Éirinn, in Albain, i Sasana agus sa Bhreatain Bheag ag iarraidh go gcuirfear deireadh le heastóscadh (excavation) ar talamh faoi 2020 agus go mbeidh bac iomlán ar an fhraiceáil ar na hoileáin seo.

Tá ráite ag urlabhraí ón Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil nach mbeidh aon fhraiceáil ar siúl sna 26 contae go ceann dhá bhliana eile, fhad is atá staidéar a dhéanamh ar an phróiseas.

An tseachtain chéanna a tugadh an trealamh taiscéalaíochta go Sruth na Coille, tugadh cead do chomhlacht fraiceála leanúint le hobair i bPáirc Náisiúnta Mhóinteáin Eabhrac Thuaidh (North York Moors) i Sasana, tar éis sos 5 bliana.

Meastar go bhfuil nasc láidir idir an fhraiceáil agus dhá mhionchrith talún a bhuail Blackpool, cothrom an ama seo thiar in 2011, an uair dheireanach a úsáideadh an teicníc eastóscadh gáis sa Bhreatain.

 

SCÉALTA EILE