‘Gaeil ar son Rogha’

Tá grúpa nua bunaithe ag cainteoirí Gaeilge ar mian leo go n-aisghairfí an t-ochtú leasú ar Bhunreacht na hÉireann sa gcaoi is nach mbeidh bac ar mhná an stáit ginmhilleadh a fháil sa mbaile. ‘Gaeil ar son Rogha’ is ainm don ghrúpa nuabhunaithe a tháinig le chéile den chéad uair an tseachtain seo agus beidh an grúpa i mbun feachtasaíochta i nGaeilge “le haghaidh breis cearta ginmhillte do mhná na hÉireann”.

Tá sé mar phríomhchuspóir ag an ngrúpa nua, a bunaíodh i mBaile Átha Cliath, go ndéanfar díospóireacht ar an reifreann i nGaeilge agus go mbeidh an Ghaeilge “sofheicthe” sa bhfeachtas ar son an rúin go n-aisghairfí an leasú a rinneadh in 1983. Ba mhaith leis an ngrúpa “eolas a chur ar fáil do phobal na hÉireann i nGaeilge” i dtaobh an reifrinn atá beartaithe don 25 Bealtaine agus faoi “chearta ginmhillte”.

Beidh an grúpa ag cur oiliúint ar chainteoirí le cur ar fáil do na meáin chumarsáide Ghaeilge agus súil acu go mbeadh ionadaithe dá gcuid páirteach sna díospóireachtaí agus agallaimh a bheidh ar siúl ar leithéidí RTÉ Raidió na Gaeltachta, Nuacht TG4, tuairisc.ie, NÓS, agus stáisiúin phobail Ghaeilge ar fud na hÉireann. Beidh baill an ghrúpa i mbun feachtasaíochta i nGaeilge sna seachtainí amach romhainn trí imeachtaí a eagrú, labhairt le daoine ar an tsráid agus bualadh ar dhoirse leis an reifreann a phlé.

Tá an grúpa “ar son rogha iomlán do mhná in Éirinn i dtaobh cearta ginmhillte” agus níor mhian leis go mbeadh “aon chonstaic ag baint leis an rogha”. Maíonn an grúpa go mbeidh siad “ag obair chun an méid is mó saoirse a bhaint amach do mhná” agus is féidir leo.

Beidh ag grúpa ag teacht le chéile uair sa gcoicís go ceann cúpla seachtain agus beidh cruinnithe níos rialta ann agus lá an reifrinn ag druidim linn. Cuirfear fáilte roimh dhuine ar bith a thacaíonn le seasamh agus spriocanna an ghrúpa i leith an reifreann a bheith ina bhall den ghrúpa.

Níl baint ag Gaeil ar son Rogha le haon ghrúpa feachtais eile atá ar bun faoi láthair leis an ochtú leasú a aisghairm ach níl bac ar bhaill an ghrúpa seo a bheith gníomhach le grúpaí eile freisin.

SCÉALTA EILE