Gaeilge24 faoi lán seoil

Tá súil ag Conradh na Gaeilge go gcaithfidh breis agus 32,000 duine an lá gan ach an Ghaeilge a labhairt inniu agus an dúshlán Gaeilge24 ar bun ó mheán oíche aréir. Tá daltaí in 340 scoil, idir bhunscoileanna agus mheánscoileanna, ar fud na hÉireann ag glacadh páirte sa dúshlán inniu chomh maith le grúpaí Gaeilge agus Éireannacha thar lear.  

Dírithe ar dhaoine óga den chuid is mó atá Gaeilge24, dúshlán ina ndéantar iarracht lá iomlán, ó mheán oíche go meán oíche, a chaitheamh gan ach an Ghaeilge a úsáid i ngach comhthéacs, ní hamháin le múinteoirí ach le tuismitheoirí agus caomhnóirí sa mbaile, i siopaí na háite agus le cairde i gcumainn agus clubanna spóirt. 

Ba in 2013 a rinneadh Gaeilge24 den chéad uair agus tá an feachtas ag dul i méid bliain i ndiaidh bliana. I mbliana, tá sé ar cheann de phríomhimeachtaí Bhliain na Gaeilge, an comóradh náisiúnta atá ar 125 bliain de Chonradh na Gaeilge, níos deireanaí inniu, ag 1.25pm, beidh daltaí sna 32 contae ag tabhairt faoi “dúshlán rúnda” le ceiliúradh a dhéanamh ar na 125 bliain sin. 

Tá an haischlib #Gaeilge24 á úsáid ar na meáin shóisialta ag daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí le  himeachtaí agus eachtraí an lae a roinnt agus tá clúdach maith á thabhairt don fheachtas ag na mórmheáin Bhéarla ó cheann ceann na tíre.  

Daltaí i scoileanna Béarla, lánGhaeilge agus Gaeltachta a atá ag glacadh páirte inniu agus airgead á bhailiú ag cuid mhaith acu le dul i dtreo Chonradh na Gaeilge. Tá pacáiste tacaíochta faighte ag gach dalta freisin ina bhfuil t-léine, banda láimhe agus bileoga eolais faoin nGaeilge agus faoin bhfeachtas. 

Dúirt Uachtarán an Chonartha, Niall Comer, go músclaíonn an feachtas “meon dearfach” i measc daoine óga i leith na Gaeilge. 

“Músclaíonn Gaeilge24 meon dearfach i ndaoine óga i leith na teanga ar bhealach spraíúil agus ábhartha. Tugann sé deis dóigh eispéireas dearfach a bheith acu agus an Ghaeilge a chur chun cinn in saol féin,” a dúirt sé. 

SCÉALTA EILE