“Gaelcholáiste don Nollaig” – léirsiú ar son an Ghaeloideachais san Ardchathair

Agus Oíche Nollag ag druidim linn tá daltaí ó chúig Ghaelscoil i mBaile Átha Cliath fós ag fanacht le bronntanas speisialta ón Aire Oideachais.

Ag tús na míosa thug breis agus 100 dalta ó scoilcheantair Bhaile Átha Cliath 2, 4, 6, agus 8 cuairt ar Theach Laighean – agus Daidí na Nollag in éineacht leo – le bronntanas deireanach a iarraidh roimh an lá mór:

“Tá Gaelcholáiste uainn!”

Scríobh na Gaeilgeoirí óga litreacha Nollag ag éileamh Gaelcholáiste nua a d’fhreastalódh ar na ceantair sin ar fad. Cé go bhfuil Gaelscoileanna amhail Gaelscoil Inse Chor (D8) agus Scoil Bhríde (D6) ar bun sa cheantar le breis agus 50 agus 100 bliain faoi seach, níl meánscoil lán-Ghaeilge ann ar féidir leis na daltaí freastal uirthi tar éis na bunscoile.

Is iad Coláiste Íosagáin agus Coláiste Eoin na Gaelcholáistí is gaire do na ceantair seo. Idir líon teoranta daltaí a ghlactar isteach sna coláistí seo gach bliain, agus an fad agus costas taistil a bheadh i gceist do theaghlaigh atá ina gcónaí i lár na cathrach, áfach, ní leor an dá choláiste le bheith ag freastal ar fhás an Ghaeloideachais san Ardchathair.

Mhínigh tuismitheoir, a bhfuil a pháiste ar Ghaelscoil Lios na nÓg, an fáth a bhfuil siad i mbun feachtais:

“Roghnaigh mé féin agus mo pháirtí an Gaeloideachas dár mbeirt pháistí i nGaelscoil Lios na nÓg agus ba mhaith linn go mbeadh siadsan, in éineacht leis na páistí ina scoil agus na scoileanna eile san fheachtas, in ann leanúint lena n-aistear oideachasúil trí Ghaeilge ag an dara leibhéal inár scoilcheantar. Tá súil agam go n-éisteann an tAire Oideachais linn an Nollaig seo agus go gceadóidh sí ár mian Nollag go mbunófar Gaelcholáiste gan a thuilleadh moille inár scoilcheantar.”

Dhírigh Colm Ó Nualláin, Príomhoide Ghaelscoil Inse Chor, ar an dualgas atá ar an rialtas an Gaeloideachas a chur chun cinn:

“Gealltar sa Chlár Rialtais go n-oibreoidh an rialtas i dtreo líon na ndaoine óga atá i scoileanna Gaeilge faoi láthair a dhúbailt agus go gcuirfidh siad Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí ar fáil in áiteanna a bhfuil éileamh mór ann dóibh. Tá cúig Ghaelscoil againn ag lorg Gaelcholáiste inár scoilcheantar. Tá an t-éileamh léirithe againn, mar sin, agus táimid ag éileamh ar an Aire Oideachais cloí lena clár rialtais féin trí thacú le tuismitheoirí agus le daltaí inár bpobal agus Gaelcholáiste a bhunú anois.”

I ndiaidh do na daltaí a gcuid litreacha Nollag a thabhairt do Shaintí, chan siad amhráin Nollag in éineacht leis inar athraigh siad na focail lena n-éileamh a léiriú go daingean don Aire Oideachais, Norma Foley. Níl siad ag iarraidh leithscéalta. Níl siad ag iarraidh am a chur amú. Níl uathu ach foghlaim trí Ghaeilge agus Nollaig shona ar a barr!

SCÉALTA EILE