Gníomhachas IMP HOUR i mBÁC

Cuireadh tús le sraith imeachtaí de chuid IMP HOUR sa Sugar Club i mBaile Átha Cliath i rith na seachtaine. Bhí Emma Ní Chearúil i láthair.


Ní raibh suíochán ná spás le seasamh fágtha sa Sugar Club uair an chloig roimh thús an chéad oíche de chuid IMP HOUR, atá mar chuid de shraith imeachtaí faoi stiúir réalta Little Green Cars, Faye O’ Rourke (thíos ar chlé), agus a cara Susannah Appleby (ar dheis).

Aidhm an togra spleodraigh seo ná comhráite spreagúla a thosú ar mhaithe le daoine a chumhachtú agus a chumasú, agus le plé oscailte agus ionraic a dhéanamh ar chúrsaí inscne agus fadhbanna móra eile sa tsochaí in Éirinn sa lá atá inniu ann, d’fhir agus do mhná araon.

Tiomsaíodh airgead ar son Ionad Géarchéim Éignithe Bhaile Átha Cliath le linn na hoíche, trí ealaín a dhíol agus crannchur a reáchtáil.

Labhair Noeline Blackwell, príomhfheidhmeannach na heagraíochta, ag tús na hoíche le rá go raibh gá leis an airgead, ach gá le níos mó plé oscailte a dhéanamh ar mheon agus sochaí na tíre seo, ní hamháin maidir le héigniú agus toiliú ach mar gheall ar inscne agus comhionannas chomh maith.

Ba é Stephen Byrne (RTÉ 2FM) a bhí mar MC ar an oíche agus labhair painéal de cheathrar faoina dtaithí phearsanta agus dhírigh siad ar na bealaí éagsúla le daoine a chumasú.

Bhí Kelly Harrington ar an chéad duine leis an maidhc a thógáil.

Dornálaí atá inti a bhain bonn airgid i gCraobhchomórtas Domhanda, agus nach raibh cead aici bheith mar bhall den chraobh áitiúil dornálaíochta ina ceantar agus í óg toisc gur cailín í.

Labhair sí faoi bheith diansheasmhach agus cinnte fút féin agus faoin méid atá uait, bíodh sé sin sa spórt nó sa saol go ginearálta.

Labhair an t-amhránaí Jess Kavanagh (BARQ) ansin ar fhéinmhuinín agus féinghrá chomh maith leis na cúiseanna a bhfuil gá leis an fheimineachas – ní hamháin do mhná ach d’fhir chomh maith.

Dhírigh Anna Cosgrave, bunaitheoir An Repeal Project, ar an ghluaiseacht, na geansaithe REPEAL agus an chumhacht a bhí ag teachtaireacht shimplí.

Thug Carina Fitzpatrick cuntas pearsanta don slua faoin eachtra chonspóideach a thit amach ag Féile Knockanstockan an samhradh seo caite nuair a ghabh na Gardaí í toisc a léine bheith bainte di.

Labhair sí mar gheall ar an ghnéasú a dhéantar ar choirp na mban, ar bhrúnna uile éagsúla a bhíonn ar fhir agus ar mhná, agus an tionchar dochrach atá acu sin ar an meabhairshláinte.

Bhí an t-amhránaí clúiteach Hozier ina aoi speisialta ar an bpainéal agus labhair sé go hionraic faoi na bealaí a bhíonn fir ag streachailt leis an méid a mbíonn an tsochaí ag súil uathu, faoi chúrsaí inscne, agus faoin tábhacht atá le tacaíocht na bhfear más mian linn mná a chumhachtú.

“Níl na freagraí ar fad agam, níl mórán ar eolas agam ach gur cheart dúinn uilig iarracht a dhéanamh,” a dúirt sé.

Agus an chaint ar stáitse thart, agus ceol le Bitch Falcom agus DJs ó Soft Boy Records san aer, thosaigh comhrá iontach spreagúil i measc an tslua, agus é iontach dearfach agus fiúntach.

Níl amhras ar bith ach gur bhain oíche IMP HOUR a sprioc amach agus níos mó.

Tabharfaidh an tsraith seo ardán do chainteoirí agus rannpháirtithe ceisteanna móra an lae a phlé.

Más mian linn athruithe a fheiceáil sa tsochaí agus sa saol mór thart timpeall orainn, is fiú a bheith páirteach.

Gan amhras, is léiriú é an ghluaiseacht An Dream Dearg atá ag neartú ó thuaidh ar chumhacht an phobail.


Beidh imeachtaí agus cainteanna eile den chineál céanna seo á reáchtáil mar chuid den togra seo. Is féidir nuacht mar gheall orthu a aimsiú, agus tá fáilte cur leis an gcomhrá ar Twitter, ag @IMP_HOUR

SCÉALTA EILE