In ainm Chroim! Airgead á bhailiú ar son shláinte na bhfear

Tá deireadh tagtha le mí na Samhna, Mí na Marbh agus le tamall de bhlianta anuas Mí na Meabhairshláinte do go leor leor fear ar fud an domhain. Bliain i ndiaidh bliana, bailítear na mílte euro ar son mheabhairshláinte na bhfear tríd an bhfeachtas ‘Movember’, nó ‘CromShamhain’ mar atá tugtha ag Gael atá a ghlac páirt sa bhfeachtas don dara bliain as a chéile i mbliana. Is é sin Oisín Uíbh Eachach, atá in a chónaí i mBaile Átha Cliath. 

Tá €800 bailithe ag Oisín i mbliana, agus nuair a áirítear an t-airgead a bhailigh sé le linn fheachtas na bliana seo caite, tá breis agus €1,000 bailithe aige do charthanachtaí meabhairshláinte le dhá mhí dhéag anuas. 

Is éard atá i gceist le Movember ná go bhfásfadh fir — nó duine ar bith atá in ann croiméal a fhás — croiméal ar feadh na míosa. Nuair a tosaíodh ar an bhfeachtas os cionn deich mbliana ó shin, bhí an croiméal tite go mór as faisean le hais bhlianta órga an chroiméil sna 1970-1980idí, agus bhí súil ag lucht bunaithe an fheachtais go dtarraingeodh na boilbín béil aird na gcairde agus na ngaolta agus go bhféadfaí tús macánta a chur le galair a bhíonn ar fhir. 

In Éirinn, is iondúil go roghnaítear carthanacht meabhairshláinte do Mhó na Samhna, ach dírítear freisin ar ghalair eile ar nós na hailse, go mór mór ailsí a bhíonn ag cur isteach ar fhir den chuid is mó. 

Labhair Oisín Uíbh Eachach, imreoir le Na Gaeil Óga CLG, le NÓS faoina bhfeachtas bailithe airgid féin. 

“Is fir iad 75% de na daoine a chuireann lámh ina mbás féin in Éirinn. Is féidir cabhair a chur ar fáil do dhaoine atá i mbaol, agus is mian liom le CromShamhain na bliana seo, cur le heolas an phobail i dtaobh mheabhairshláinte na bhfear agus airgead a bhailiú chuige sin.

“Táim á dhéanamh i mbliana le Team Armoured Performance. Bhí dúshlán snámha againn mar chuid den bhfeachtas i mbliana, anuas ar an gcroiméal a fhás. An dúshlán bhí againn ná teacht le cheile mar fhoireann uair in aghaidh na seachtaine, ar a leathuair tar éis a sé maidin Déardaoin, agus snámh farraige a dhéanamh,” a dúirt sé. 

Tá deireadh tagtha le tréimhse an fheachtais anois agus croiméal breá ar Oisín! Is féidir airgead a dheonú dó ar an leathanach seo. 

SCÉALTA EILE