Lá amháin fágtha le tuairim a léiriú faoi thodhchaí NÓS

Tá deireadh ag teacht leis an bpróiseas comhairliúcháin atá ar siúl ag Foras na Gaeilge faoi láthair maidir lena bhfuil i ndán do na foilseacháin Ghaeilge a fhaigheann maoiniú ón eagraíocht teanga, an iris seo ina measc. 

Beifear ag glacadh le haighneachtaí ón bpobal go dtí an lá amárach agus tuairimí á lorg ag Foras na Gaeilge faoi na moltaí a foilsíodh cúpla seachtain ó shin faoin maoiniú a thugtar do NÓS, Tuairisc.ie agus Comhar. 

Rinneadh cur agus cúiteamh go leor faoin gceist le breis agus mí anuas, ach an rud is tábhachtaí agus is fearr le déanamh ná aighneacht a chur faoi bhráid an Fhorais. Iarraimid, mar sin, ar ár léitheoirí aighneacht a chur isteach agus a chur in iúl d’Fhoras na Gaeilge nár cheart deireadh a chur leis an maoiniú a thugtar do NÓS. 

Tá NÓS ag feidhmiú faoin gconradh reatha ó 2015, agus ó shin i leith tá na céadta mír curtha amach againn idir ailt, fhíseáin, dhánta, ghailearaithe, agus mhíreanna eile nach iad. Creidimid go bhfuil freastal sonrach agus speisialta déanta againn ar phobal comhaimseartha na Gaeilge i gceantair chathrach agus thuaithe in Éirinn agus thar lear.

Ba mhaith linn leanúint ar aghaidh ag cur na seirbhíse seo ar fáil do chainteoirí Gaeilge a fhad agus is féidir linn. Gan an maoiniú a chuireann Foras na Gaeilge ar fáil, níorbh acmhainn dúinn a leithéid a dhéanamh ná baol air.  

Tá molta ag an bhForas go gcuirfí deireadh leis an gconradh atá ag NÓS, agus go ndéanfaí athstruchtúrú ar an dá chonradh atá ag Tuairisc.ie agus Comhar. Creidimid gur maith ann an dá fhoilseachán eile, ach go bhfreastalaíonn NÓS orthu sin ar mór leo an cultúr comhaimseartha ar bhealach nach féidir le Comhar ná Tuairisc.ie. Is minic a mhaítear gur i lámha na n-óg atá todhchaí na teanga agus ba bhocht an scéal é dá bhfágfaí an óige gan ardán mar NÓS.

Déanaimid iarracht deis a thabhairt do scríbhneoirí óga nua go rialta agus tá fás leanúnach ag teacht ar líon na ndaoine, ó gach cearn den tír seo agus ó thíortha eile, a bhíonn ag scríobh dúinn ar iliomad ábhar. Tá scríbhneoirí rialta againn atá lonnaithe i ngach cúige in Éirinn, ar Mhór-Roinn na hEorpa agus i Meiriceá Thuaidh. Chomh maith leis sin, tá naisc forbartha ag NÓS le Gaeil i Manainn agus in Albain, agus ailt thráthrialta ó na críocha sin á bhfoilsiú againn.

Creidimid go dtugtar glór ar NÓS do ghlúin nua cainteoirí Gaeilge, go gcaitear solas ar ghnéithe de phobal na Gaeilge, na hÉireann agus an domhain trí chéile nach bhfeictear ar fhoilseacháin eile Ghaeilge, agus go bhfuil muid ag obair ar leas an phobail le ceithre bliana anuas faoin gconradh reatha, agus go deimhin ó 2008, an bhliain a cuireadh tús leis an iris.

Is léir ó na figiúirí léitheoireachta agus staitisticí ar na meáin shóisialta go bhfuil fás leanúnach ar an lucht léitheoireachta atá againn agus éileamh ar an ábhar a chuireann muid ar fáil. Bheifí ag súil go dtiocfadh méadú, ní laghdú, ar an maoiniú a chuirtear ar fáil i bhfianaise an fháis sin. 

Is féidir aighneacht a chur faoi bhráid Fhoras na Gaeilge anseo.

SCÉALTA EILE