Lá na Máthairtheangacha

Tá teangacha dúchais agus mionteangacha á gceiliúradh timpeall na cruinne ar an lá seo, 21 Feabhra – Lá Idirnáisiúnta na Máthairtheangacha.

Féile bhliantúil is ea í a bhíonn á reáchtáil ag UNESCO a ardaíonn feasacht i leith teangacha agus éagsúlacht chultúir sa domhan mór.

I mbliana tá achainí á déanamh go n-aithneofar oideachas ilteangach mar uirlis chun todhchaí dhearfach inmharthana a chinntiú do mhionteangacha ar fud na cruinne.

“Ar an lá seo, tá achainí a déanamh agam le go n-aithnítear an cumas a bhaineann le hoideachas ilteangach gach áit, sa chóras oideachais agus riaracháin, i léirithe cultúir agus sna meáin, sa chibearspás agus sa trádáil,” a dúirt Irina Bokova, Ard-Stiúrthóir UNESCO.

Tá Lá na Máthairtheangacha á chéiliúradh ar bhonn bliantúil ar an 21 Feabhra ón uair a fógraíodh an fhéile sa bhliain 1999.

Roghnaíodh an 21 Feabhra don fhéile in ómós do cheathrar mac léinn a bhí páirteach i ngluaiseacht teanga na Beangáilise, agus a maraíodh go héagórach i bpríomhchathair na Banglaidéise sa bhliain 1952.

Iarrtar ar chainteoirí mhionteangacha an domhain mhóir a bheith ag giolcaireacht ina dteanga féin, agus an haischlib #IMLD17 a úsáid.

Dorn san aer don Ghaeloideachas!

SCÉALTA EILE