Mil ar son na Cosmhuintire!

Tá mil ar cheann d’ollmhaitheasaí an tsaoil seo agus is maith linn uilig í.

Nádúrtha agus blasta, tá an t-iomrá amuigh ar mhil fosta go ndéanann sí an-mhaitheas don tsláinte.

Tá a fhios ag an an tsaol go bhfuil beacha an domhain go mór faoi bhagairt san am i láthair.

Tá Gaeil Bhéal Feirste i ndiaidh togra úr a chur ar bun a chuideoidh leis an timpeallacht agus leis an phobal áitiúil ar aon.

Dea-scéala!


Tá sochfhiontar úr anois ar an fhód in Iarthar Bhéal Feirste agus é ag cur roimhe féin beachóga a choinneáil agus mil a tháirgeadh.

Faoi choimirce na heagraíochta fiontraíochta, Forbairt Feirste, a bunaíodh an sochfhiontar “Bí Gaelach” i mbliana.

An plean atá ann ná 15 coirceog a lonnú in iarthar na cathrach i mbliana sa dóigh is go mbeidh mil á déanamh faoi cheann cúpla bliain.

Táthar ag tabhairt traenála do chúpla duine a bheas ag tabhairt aire do na coirceoga nuair a chuirfear ina n-áit iad.

Fosta, beidh ar a laghad dhá cheann de na coirceoga suite ar thailte Choláiste Feirste agus tá coiste ar bun cheana féin sa scoil – é comhdhéanta de dhaltaí agus de lucht foirne – a amharcfaidh i ndiaidh na mbeach agus na meala.

Tá cuid mhaith den traenáil déanta, tá na héadaí agus an trealamh cuí ceannaithe, tá bláthanna dúchasacha curtha ar fud iarthar na cathrach agus tá na beachairí réidh le dul i gceann beachaireachta an samhradh seo.

Rachaidh brabús an tsochfhiontair chun sochair do mhuintir na háite.

Fosta beidh tionchar dearfach ag an togra ar thimpeallacht na háite agus ar ár sláinte.

Beacha i mbaol

Tá a fhios againn uilig nach mairfeadh muid i bhfad dá rachadh na beachóga in éag.

Mar a dúirt Albert Einstein, “Dá gcuirfí de dhroim an tsaoil na beacha ní mhairfeadh an cine daonna ach ceithre bliana eile.”

Ar an drochuair, tá na beachóga ag dul in éag ar fud na cruinne agus dá thairbhe sin tá an cine daonna ar fad i mbaol.

Tá cruachás domhanda anois ann mar gheall ar mhonashaothrú, ar thruailliú agus ar úsáid lotnaidicídí (pesticides) agus iarmhairtí eile an chórais thionsclaíoch chaipitligh.

Tá muid i muinín na mbeach faoi choinne plandaí agus glasraí a phailiniú agus mar sin brathann ár gcuid bia uilig ar na beachóga.

An Bheachóg Ghaelach

Tá speiceas dúchasach Éireannach beiche againn sa tír seo: Apis Mellifera Mellifera an t-ainm Laidine atá ar an speiceas céanna.

Ar an drochuair, táthar le traidhfil blianta anois ag iomportáil cineálacha coimhthíocha beachóige as tíortha eile.

Níl na beacha eile seo fóirsteanach do choinníollacha na hÉireann i ndáiríre agus táthar ag cur speiceas s’againn féin i mbaol ar an dóigh seo.

Tá an bheach Ghaelach in Éirinn le tuairim is 10,000 bliain agus tá tréithe tábhachtacha inti a fhágann go bhfuil sí go maith in inmhe teacht slán i ngarbhshíon na hÉireann.

Tá colainn níos éabhlóidithe aici agus tá na ribeacha dorcha gruaige is faide aici i measc chuid speiceas uilig na hEorpa ar mhaithe lena coinneáil féin te teolaí sa gheimhreadh.

Tá fosta séasúr póraithe níos gairide aici de thairbhe aichearracht an tsamhraidh in Éirinn.

Bíonn an bheachóg Ghaelach ar eiteog níos luaithe sa lá agus tig sí abhaile go dtí a coirceog níos moille sa tráthnóna ná an bheach Iodálach.

Anuas air sin bíonn an bheachóg s’againne sásta bheith ag eitilt le linn ceobhráin agus ceathanna, rud nach ndéanfadh an bheach Iodálach.

Tá cuidiú de dhíth orainn!

Bíonn raon foráiste (foraging) de cheithre mhíle ag beachóga de ghnáth.

Is ionann sin agus a rá go dtig leo neachtar agus pailin a chruinniú ó bhláthanna suas le ceithre mhíle ón choirceog.

Tá neachtar de dhíth ar na beacha.

Mar sin, faoi choinne timpeallacht mhaith a chur ar fáil dóibh i mBéal Feirste, caithfear cur le líon na mbláthanna fóirsteanacha atá ar fáil acu anseo.

Red Clover

Ar an rud is bunúsaí a thig leat a dhéanamh le cuidiú leis na beachóga ná díreach ligint do bhláthanna fiáine fás ar an léana in aice le do theach.

Sin le rá, gan an féar a ghearradh agus, go speisialta, gan ceimicí ar nós Round Up a úsáid ar chor ar bith.

Is fiú go mór fosta bláthanna fóirsteanacha ar leith a chur.

Tá an comhlacht Bí Gaelach breá sásta achan chuidiú agus chomhairle a thabhairt do dhaoine leis sin a dhéanamh.

Fosta, má tá suim agat féin beachóga a choinneáil thig le Bí Gaelach traenáil bhunúsach a thabhairt duit.

Togra ar son an phobail agus de chuid an phobail atá in Bí Gaelach agus iarrtar a bheith páirteach!

Bí i dteagmháil ag bigaelach@gmail.com nó ar Facebook.

SCÉALTA EILE