Murdar Meaisín


Agus aimsir na gcoláistí samhraidh ag teannadh linn, tá laochra Lurgan ar ais i mbun cruthaitheachta agus físeán úr curtha amach acu le déanaí a chuirfidh an ghruaig ar chúl do mhuiníl ina seasamh.

San fhíseán, a taifeadadh le linn Chúrsa D anuraidh, léirítear an drochthionchar a imríonn an córas oideachais ar fhoghlaimeoirí óga na Gaeilge sa lá inniu.

‘The Murder Machine’ is teideal don amhrán, a tógadh ar iasacht ó alt aitheanta de chuid Phádraig Mhic Phiarais a foilsíodh ag tús 1916.

Cuireann Mac Piarais síos ar an éagóir a bhí á déanamh ag an chóras oideachais, a bhí go mór faoi anáil mheon na Breataine, ar dhaltaí na hÉireann ag an am.

Feictear línte áirithe ag tús an fhíseáin a tháinig ó pheann an Phiarsaigh; “Eduction should foster/Eduction should Inspire/Eduction should hardern”

San alt céanna deir an Piarsach go dtéann an fhoclaíocht a bhaineann le hoideachas sa tSean-Ghaeilge go croílár na ceiste.

Is spéisiúil go raibh ‘aite’ in úsáid sa tSean-Ghaeilge, in áit an fhocail ‘múinteoir’, mar a chluintear go coitianta i nGaeilge an lae inniu.

Baineann ‘aite’ – ‘fosterer’ sa Bhéarla – le duine a chothú, a thógáil, a spreagadh agus a chur chun cinn.

Mar a mhalairt ar na ráitis spreagúla thuas, tugtar suntas san fhíseán don tsraith pictiúr, gné den scrúdú béil a mbíonn ar dhalta a fhoghlaim de ghlanmheabhair; do Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge nach bhfuil á cur i bhfeidhm; agus do scoileanna dianteagaisc, a leithéidí Yeats, a ullmhaíonn daltaí le marcanna maithe a fháil sna scrúduithe Ardteiste.

Le smideadh taibhsí, taispeántar daoine óga mar a bheadh marbháin iontu, ina suí sa rang go leathchroíoch os comhair a gcuid múinteoirí, atá curtha i láthair ag puipéid Fíbín.

Tá na liricí, a cuireadh le dhá amhrán sna cairteacha ‘One Dance’ le Drake agus ‘Faded’ le Alan Walker, le feiceáil thíos!

Tá muid cheana féin ag dúil le tuilleadh léirithe a fheiceáil nuair a chuirtear tús leis na cúrsaí i mbliana.

Lucht Lurgan abú!


Liricí: The Murder Machine – State-Sponsored 

A bheabaí
Mo chréacht nimhe
A bheabaí
Mo chréacht nimhe
Ciaptha’s céast(a)
Trí bliana déag
A’ marú an spraoi ‘tá inti.
Níl bun ná barr
A’ n-athróidh sé go brách?
Fiú más toil gach éinne
Do dhiaidh, do dhiaidh
Chaith mé a raibh a’am
A’ rith do dhiaidh
Cé hé an té ‘bhfuil tú leis anois?
Cé hé, cé hé?

Níl mé ‘g iarra’ ach aon seans
Tú a choinneáil docht i mo ghreim
Geabh amháin nó níos mó
Sula dtéann tú ar fán uaim go deo
Níl mé ‘g iarra’ ach aon seans
Tú a choinneáil docht i mo ghreim
Geabh amháin nó níos mó
‘S tú ar fán uaim go deo

A bheabaí, a bheabaí
Mo chréacht nimhe
A bheabaí, a bheabaí
Mo chréacht nimhe

Is tú’n macalla i mo ghlór
‘N-airíonn tú mé?
I gcónaí liom
Istigh ionam
Briseann an dúchas tríd na deor(a)
Gu do bhuíochas
Ar d’aghaidh

‘Bhfuil muid in ann?
‘Bhfuil muid in ann?
‘Bhfuil muid in ann?
‘Bhfuil se uilig ina bhrionglóidín?
‘Bhfuil muid in ann?
Tá sé in am a’ainn éirí ‘s tabhairt faoi

‘Bhfuil muid in ann?
Atlantis
Tír óg na saoi
Tír óg na saoi
‘Bfuyil muid in ann?
Ní brionglóid í
Tá’n dóchas gu mo ardú taobh istigh
Is féidir
Is féidir
Le neart
Is féidir

SCÉALTA EILE