‘Ní thig linn luach agus gaiscí na mban a cheiliúradh gan an foréigean ina n-aghaidh a aithint’

Ar dtús, Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise daoibh go léir. 

Mar is eol daoibh, déanann muid ‘Nollaig na mBan’ a cheiliúradh an 6 Eanáir gach bliain. Ach, mar chara de chuid aintín Natalie McNally, agus atá bainte le pobal na Gaeilge, mar Ghael agus mar dhuine, ní shílim go dtig linn luach, gaiscí ná ionchur na mban a chéiliúradh i gceart gan dúnmharuithe foréigneanacha in aghaidh na mban a aithint agus beart tábhachtach a dhéanamh ina leith seo i ndiaidh na bliana is measa dá raibh againn le deich mbliana anuas maidir le foréigean in aghaidh na mban. 

Creidim go láidir go gcaithfimid cuimhneamh ar na mná seo um Nollaig na mBan agus aird a dhíriú ar an éagóir agus ar an fhulaingt a imríodh ar mhná ar nós Aishling Murphy, Natalie McNally agus a leanbh gan bhreith, Bruna Fonseca agus, go deimhin, gach bean eile a gortaíodh agus a dúnmharaíodh. Tá deis againn an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoi uafás gránna na n-ainghníomhartha seo, aird a dhíriú ar chásanna na mban seo chun go ngabhfar iad siúd atá ciontach agus go gcuirfear an dlí orthu. 

Ó 1996 dúnmharaíodh 244 ban go foréigneach i ndeisceart na hÉireann agus, ó 2017 i leith, dúnmharaíodh 35 bean i dtuaisceart na hÉireann. 11 ban a dúnmharaíodh go foréigneach in 2022. Mar sin, is í 2022 an bhliain is measa dá raibh againn le deich mbliana ó thaobh dúnmharuithe foréigneanacha in aghaidh na mban.  

Mar sin, bíodh cuimhne ar 2023 mar an bhliain a rinne muid dá bhfuil ar ár gcumas chun aird a dhíriú ar na héagóirí uafásacha seo, chun stop a chur leis na coireanna gránna seo agus chun brú a chur ar ár rialtais gach dá bhfuil ar a gcumas a dhéanamh chun deireadh a chur leis na hainghníomhartha gránna seo. 

Mar sin de, ba mhaith linn aird a dhíriú, eolas ríthábhachtach a roinnt, cuimhní agus coinsias oiread daoine agus is féidir a mhúscailt sa dóigh is go ngabhfar na dúnmharfóirí seo. 

D’inis teaghlach Natalie McNally, go ndéanaí Dia mhaith uirthi, d’inis siad dúinn uile faoin dóigh a bhfuil daoine ó gach reiligiún, creideamh agus cúlra, polaitiúil agus neamhpholaitiúil ag teacht le chéile chun tacú leo. Bíodh ‘Nollaig na mBan 2023’ mar an lá a spreagann tacaíocht agus beart ó gach uile dhuine chun na dúnmharfóirí a tharraingt os comhair na cúirte, an lá a spreagann misneach agus dúshlán sa phobal chun stop a chur le hainghníomhartha imeaglaithe agus foréigneanacha agus an lá a chuirimid ina luí ar na rialtais go gcaithfidh siad níos mó a dhéanamh le chéile chun nach dtarlóidh na hainghníomhartha uafásacha seo go deo arís. 

Impím ar gach duine coinneal a lasadh, eolas ríthábhachtach a roinnt maidir le cás Natalie McNally agus na nban uilig cosúil le Natalie agus pictiúir a chur in airde le haischlibeanna #Nollaignamban #Beathanamban agus haischlibeanna ar bith eile bheadh ina gcuidiú maidir leis na fiosruithe atá fós ar siúl. 

SCÉALTA EILE