An lámh in uachtar ag na Spice Girls ar na comhairleoirí áitiúla

Ní fhéadfadh an Comhairleoir Neamhspleách Dan McCarthy ó Neidín i gCiarraí Theas a chreidiúint gur imigh seisear ó aon tigh amháin cóngarach dó go coirm cheoil The Spice Girls i bPáirc an Chrócaigh ar lá na vótála, Dé hAoine seo a d’imigh tharainn.

“Níl na daoine óga ag teacht amach ag vótáil. Fadó, ní scaoilfí in aon áit sinn nó go mbeadh ár vóta caite againn. Chaillfeadh ár muintir an ceann mura vótálfaimis,” a dúirt sé liom agus é ag feitheamh go foighneach lena shuíochán ar Chomhairle Contae Chiarraí.

Is ait leis meon na ndaoine óga agus a laghad suime a bhí acu sna toghcháin áitiúla. 

Bainisteoir marglainne is ea Dan McCarthy i Neidín, atá sna 50idí déanacha, agus vóta mór ó fheirmeoirí Neidín aige. Arsa é liomsa, “conas a chuirfidh mé ina luí ar na daoine óga dul ag vótáil?”

D’fhiafraíos de an raibh leanaí aige. Dúirt sé go raibh. 

“Fiafraigh díobh sin, mar sin, cad atá ó na daoine óga i Neidín,” a dúrt leis. D’admhaigh sé féin, go m’bfhéidir go raibh an réimse oibre atá aige róchúng chun aird na ndaoine óga a tharrac.

Mar sin féin, níl an Comhairleoir John Francis Flynn, Fianna Fáil ach 28 bliain d’aois agus d’éirigh leis a shuíochán a choimeád ar Chomhairle Contae Chiarraí an uair seo. Caithfidh go bhfuil an t-aos óg i gCill Orglan ag vótáil dó sin.

Deir scata ná fuil aon suim ag an ndream óg sna toghcháin áitiúla. Dúirt duine amháin liom, atá sna 30idí luatha, gur cuma leis sa tsioc faoi na toghcháin mar ná cuireann na comhairleoirí contae isteach ná amach ar a shaol. Tuigim dó.

Ach mar sin féin, is é an uair a bheidh rud éigin ag teastáil uait, a theastóidh do chomhairleoir contae uait. B’fhéidir nach inniu ná amárach é sin, ach má tá cead pleanála á lorg ag duine óg, nó deontas le dul chuig an ollscoil, cá bhfágann sin iad, mura bhfuil an vóta caite acu?

Nuair a bhíos-sa 18, agus i dteideal vótála den gcéad uair, dheineas an rud a dúirt mo mháthair liom a dhéanamh, agus thugas vóta do pé duine a raibh iontaoibh aici sin as. 

Dar liom gur mar sin atá fós sa lá atá inniu ann, mar ná tagann na polaiteoirí ag caint le daoine óga, ná á gceistiú faoina gcuid mianta. Nílid ag teacht leis na hógánaigh.

Is fiú do na héinne, óg nó aosta, vóta a chaitheamh, mar lá breá éigin, agus sinn ag lorg cabhrach, ní bhraithfimid náirithe ag glaoch ar ár gcomhairleoirí áitiúla á lorg uathu.

Ach faraor, an babhta seo, bhí an lámh in uachtar ag na Spice Girls ar na comhairleoirí áitiúla. Tá ceist ann faoi cé acu is siamsúla, áfach!

SCÉALTA EILE