An tAontas Ceilteach? Cén chuma a bheadh ar AE atá ‘cothrom’?

Agus toghcháin na hEorpa ag teannadh linn, tá léarscáil a dearadh roinnt mhaith bliana ó shin á roinnt arís ar na meáin shóisialta — léarscáil den Aontas Eorpach le teorannacha nua a bheadh ‘cothrom’ ó thaobh daonra de. 

Mar is eol dúinn, tá 28 (faoi láthair) tír san Aontas, agus caitheann saoránaigh na dtiortha sin a vóta i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa, a bheidh ar siúl ar fud na hEorpa ag deireadh na seachtaine seo chugainn. Faigheann gach tír méid áirithe suíochán sa bParlaimint idirnáisiúnta ag braith ar líon na ndaoine atá ina gcónaí sna tíortha sin. 

Mar shampla, tá sé shuíochán ag Málta agus an Eastóin araon, na tíortha “is lú” san Aontas, agus tá beagnach 100 suíochán ag an nGearmáin, tír ina bhfuil breis agus 80 milliún duine ina gcónaí ann. Ní hamhlaidh an scéál i gcás an Choimisiún — tá Coimisnéir amháin ag gach tír beag beann ar líon na ndaoine atá sa tír sin, agus d’fhéadfaí a mhaíomh nach bhfuil sé sin ‘cothrom’. 

Tharraing an cartagrafaí Alasdair Gunn an léarscáil seo den Eoraip cúpla bliain ó shin — sular tháinig borradh ghluaiseacht na saoirse in Albain agus sular chinn muintir na Breataine imeacht ón Aontas Eorpach ar fad. 

Mar sin féin, tá léiriú spéisiúil le fáil ann ar an gcuma a bheadh ar an Eoraip dá gcuirfí teorannacha nua i bhfeidhm don Choimisiún a chinnteodh go mbeadh Coimisinéir amháin do gach 18 milliún duine atá ina gcónaí san Aontas Eorpach faoi láthair. 

D’fhíorófaí aisling an Chonartha Cheiltigh agus ‘An tAontas Ceilteach’ ar an bhfód ar deireadh — aontas d’Éirinn, Albain, an Bhreatain Bheag, Corn na Breataine agus an Bhriotáin (ar ndóigh ní ball den AE iad na Manannaigh). 

Chuirfí an Chríochdheighilt i bhfeidhm sa mBreatain agus trí aonad nua riaracháin ann — ‘Northland’ (oirthear na hAlban chomh fada ó dheas le Manchester), Anglo-Mercia (lár Shasana agus an cósta thoir) agus ‘New Saxony’ ina mbeadh cathair London agus deisceart Shasana. 

Thiocfaí méadú mór ar Thír na mBascach, nó Vasconia mar a thugtar sa léarscáil seo uirthi, agus í ag síneadh ó dheisceart na Briotáine timpeall Bhá na Bioscáine go hiarthar thuaisceart na Spáinne. Bheadh deireadh le ceist na Catalóine agus an ceantar slogtha isteach sa ‘gCósta Bailéarach’, agus dhéanfaí aon tír amháin de chúig thír in ‘Baltica’ — an Fhionlainn, an Liotuáin, an Eastóin, an Laitvia agus an tSualainn. 

Dúirt an dearthóir Alasdair Gunn leis an iris Big Think nach raibh sé i gceist aige léiriú a dhéanamh ar “aonaid chearta rialtais” ach go gcaitheann a léarscáil solas ar an “éagothromas mór” atá ann idir ballstáit an Aontais Eorpaigh. 

SCÉALTA EILE