Conas is féidir tacú le #BlackLivesMatter? Deich leid don duine geal

Tá pobal gorm Mheiriceá ag léiriú a míshástachta leis an gciníochas córasach atá fite fuaite sna córais pholaitíochta, phóilíneachta, oideachais, agus eile sna Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá agóidí ar siúl ar fud na tíre agus borradh as cuimse faoin ngluaiseacht Black Lives Matter. Is Éireannaigh gheala iad formhór mór na gcainteoirí Gaeilge agus formhór mór léitheoirí NÓS. Mar sin, tá deich leid anseo ag Wuraola Majekodunmi don duine geal ar mhaith leis tacú leis an ngluaiseacht in aghaidh an chiníochais i Meiriceá agus anseo in Éirinn.


Éist
Éist le taithí daoine dubha agus daoine eile de chiníocha daite. Tá an ciníochas anseo in Éirinn, ná glac leis agus cabhraigh lena chosc. Ní gá go mbeadh tuairimí níos láidre agatsa ar an gciníochas in Éirinn nuair nach mbaineann sé leat. Éist!

Tabhair a nDúshlán
Más duine geal thú, agus má deir do chairde nó do mhuintir aon rud ciníoch nó drochbhéasach faoi ghrúpa eile daoine, tabhair a ndúshlán agus fiafraigh díobh cén fáth a gceapann siad na rudaí sin. 

Déan Cairdeas
Déan iarracht cairdeas a chruthú le daoine de chiníocha eile, reiligiúin eile nó as tír eile. Tugann sé comhthéacs agus tuairimí éagsúla duit is tú ag plé le daoine atá éagsúil leat féin.

Pribhléid an Duine Ghil
Déan taighde ar céard is pribhléid an duine ghil ann. Tá sí ann i ngach áit. Más rud é go gceapann tú nach bhfuil sí ann, is mó fós an gá le taighde.

Cuir Oideachas Ort Féin
Níl sé de dhualgas ar daoine de chiníocha daite oideachas a chur ar Éireannaigh gheala faoi seo. Tá an saol níos deacra do dhaoine daite cheana féin.

Carthanacht
Cabhraigh le carthanachtaí frith-chiníochais cosúil le MASI, Anti-Racism Network Ireland agus araile. 

An Ciníochas Ar Scoil
Labhair ar an gciníochas in Éirinn i scoileanna. Tá sé thar a bheith tábhachtach — tá an méid sin ciníochais inár scoileanna. Agus cé as a dtagann an meon sin? Ón mbaile?

Abair Amach É
Ná bíodh eagla ort labhairt faoin giníochas. Tá sé níos measa gan labhairt faoi, agus míchompordach don duine sin a chuireann suas leis an gciníochas achan lá. 

Black Lives Matter
Léigh agus féach ar rudaí a bhaineann leis an ngluaiseacht #BlackLivesMatter, nó gluaiseachtaí eile a bhaineann leis an gciníochas anseo in Éirinn cosúil le ‘Beyond Representation’, ‘Black Pride Ireland’, ‘Girls Arize’, ‘MASI’ agus araile.

Na Meáin
Tabhair an deis cheart do dhaoine dubha agus daoine eile daite labhairt ar a dtaithí féin, agus éiligh go dtugtar léiriú mar is ceart ar an taithí sin ar na meáin.

SCÉALTA EILE