Conbhua na Saoirse nó tionlacan na n-óinseach?

Ábhar bróid dos na Ceanadaigh de ghnáth is ea a éagsúla atá siad lena gcomharsana ó dheas. Leagan Cheanada d’imeachtaí an 6 Eanáir in Washington DC, áfach, atáthar a thabhairt ar an méid atá ag titim amach fé latháir ann. 

Chuala i dtosach báire mar gheall ar scéal so na dtiománaithe leoraí i gCeanada nuair a tháinig DM sórt ait ó leaid go mbíodh aithne agam air agus cónaí orm in Québec. Is fada mé in amhras fén leaid céanna, caithfidh mé a rá, ach bhí an chuma ar an scéal ar dtúis gur feachtas ar son an lucht oibre a bhí ann agus bhíos báigiúil leis i bprionsabal.

B’in deireadh na míosa so caite, bhí tiománaithe leoraí Ceanadacha le bheith ag léirsiú i gcoinne an riachtanais nua i dtaca le vacsaín a bheith acu chun gabháil thairis an dteorainn leis na Stáit Aontaithe. Thánadar ó gach cearn de Cheanada ina gconbhua mór millteach, iad á lonnú féin ar Chnoc na Parlaimint in Ottawa, príomhchathair Cheanada. 

Tá an vacsaín faighte ag 90% des na tiománaithe leoraí i gCeanada cheana féin, áfach, tá gach ceardchumann tiománaithe i gCeanada tar éis cáineadh a dhéanamh ar an ngluaiseacht, agus tá trí cheathrú de mórdhaonra Cheanada den tuairim gur chóir dos na tiománaithe filleadh abhaile dóibh féin. 

Mar sin, is mionlach ar fad iad na tiománaithe seo atá ag glacadh páirte i gConbhua na Saoirse. Ach tá dreamanna eile nach tiománaithe leoraí in aon chor iad titithe isteach leis an mionlach so tiománaithe ó shin, agus éabhlóid tagtha ar an ngluaiseacht insa tslí go bhfuil gnéithe den bhfuathchaint á dtabhairt isteach sa scéal. 

Ar Twitter, chonac físeán de liúdar ó New Brunswick, cuirim i gcás, agus bhí póstaer déanta aige lenar thug sé le fios gurbh iad na Giúdaigh a chum agus a cheap paindéim Covid-19. Agus stiúrthóir slándála an léirsithe, tá úrscéal curtha amach aige siúd inarb é dúnmharú Phríomh-Aire Cheanada Justin Trudeau an buaicphointe. Tá ionsaithe déanta ar thithe in Ottawa ar tugadh fé ndear brat LGBT a bheith ar foluain lasmuigh díobh. 

Nuair a cuardaíodh roinnt des na feithiclí lena bhfuiltear ag plúchadh bhóithre Cheanada le cúpla seachtain anuas, fuarthas iontu gunnaí, sceana, agus airm eile. Ní haon léirsiú síochánta é Conbhua na Saoirse, agus le hais na láimhe láidre is gnách do phóilíní Cheanada a úsáid i gcoinne phobail bhundúchasacha a théann i mbun agóidíocht shíochánta, mar shampla, is scannalach é an chóireáil réidh atá fachta ag lucht eagraithe an Chonbhua ó na póilíní go dtí seo.

Scaipeadh físeán amháin ar na meáin shóisialta ina raibh póilín le feiscint agus é ag tréaslú le lucht an Chonbhua a n-iarrachtaí, fiú.

Idir an dá linn, tá saoránaigh Ottawa agus fíor-thiománaithe leoraí thíos leis seo ar fad go mór. Deir lucht Chonbhua na Saoirse ná himeoid siad óna lonnaíochtaí nó go dtabharfar dóibh a bhfuil uathu, agus anois ní hamháin go bhfuiltear ag éileamh go gcuirfí deireadh le gach aon srian Covid do gach aon Cheanadach, táthar ag éileamh go n-éireodh Justin Trudeau as ar fad. 

Ba é freagra an rialtais fheidearálaigh Dé Domhnaigh an 13 Feabhra ná Acht Éigeandála Cheanada a chur i bhfeidhm den chéad uair riamh. Ar an mbeart is suntasaí dá bhfuil ann dar liom, tá go bhfuil sé de chumhacht anois ag bainc Cheanada cuntas aon saoránaigh a reo gan chás gan choinne más dóigh é nó í a bheith sáite i ngnó éigin a d’fhéadfadh a bheith ina bhaol do shlándáil an stáit. 

Is ea, tá Conbhua na Saoirse ag teacht i dtír ar shrianta Covid-19 lena gcuid fuathchainte a chraobhscaoileadh, ach tá rialtas nua-liobrálach Cheanada ag teacht i dtír ar Chonbhua na Saoirse le greim níos doichte a fháil ar shaol gach aon saoránaigh.

SCÉALTA EILE