Croí mór ar son an ghrá


Níor chuir an bháisteach isteach ar na céadta duine a bhailigh le chéile i gCearnóg Mhargadh na Feirme, BÁC, inniu lena dtacaíocht a léiriú don phósadh comhghnéis.

Ba é Aontas na Mac Léinn in Éirinn a d’eagraigh an ócáid sa phríomhchathair ag ar labhair ionadaithe éagsúla faoin reifreann agus inar chruinnigh slua mór dearg le chéile i gcruth croí.

Cé nár baineadh aon churiarracht dhomhanda amach don chroí is mó riamh – is ag muintir Mheicsiceo atá an gradam sin tar éis gur bhailigh 11,116 le chéile i Monterrey i bhFeabhra 2010 – bhí ardmheanma i measc na rannpháirtithe agus teachtaireacht shoiléir á tabhairt acu faoi chomhionannas pósta in Éirinn.

Tá dlús á chur leis an fheachtas ar son an phósta chomhghnéis roimh an reifreann ar 22 Bealtaine agus tá imeachtaí samhlaíocha eile beartaithe idir seo agus an lá vótála.

Is é #MakeGráTheLaw an haischlib is coitianta i measc mhuintir an chroí mhóir inniu agus i measc vótóirí Tá ar líne.

Seo thíos grianghraf den chroí mór:

SCÉALTA EILE