Cúigear cainteoirí Gaeilge tofa ina Méara timpeall na tíre

Is cainteoirí Gaeilge iad cúigear méaraí nua a toghadh le cúpla lá anuas. Roghnaigh comhairleoirí cathrach agus contae i nGaillimh, Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas, Corcaigh, agus Cill Dara cainteoirí Gaeilge le bheith ina méara don bhliain amach romhainn. 

Is í Colette Connelly, deirfiúr an Leas-Cheann Comhairle Catherine Connelly TD, atá ina méara ar chathair na Gaillimhe. Bhí Catherine Connelly féin ina méara ar Ghaillimh ó 2004-2005. 

Toghadh Seána Ó Rodaigh ina méara ar Fhine Gall i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath. Tá an comhairleoir ó Pháirtí an Lucht Oibre ina múinteoir bunscoile sna Sceirí le 18 bliain. Bhain sí bunchéim amach le Fiontar agus Scoil na Gaeilge in DCU san Airgeadas, Ríomhaireacht, agus Fiontraíocht sa bhliain 2000, céim ar a dtugtar ‘Gnó agus Gaeilge’ anois. Bhí baint aici le bunú Gaescoile i bhFine Gall freisin.

Tá aithne mhaithe ar Pheadar Ó Caomhánaigh i saol na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. Toghadh an comhairleoir neamhspleách as Cluain Dolcáin ina mhéara ar Bhaile Átha Cliath Theas an tseachtain seo caite. Bhunaigh Peadar coiste Gaeilge ar an gcomhairle chéanna anuraidh agus tá sé ar dhuine de bhunaitheoirí an Phop Up Gaeltacht, oíche shóisialta do chainteoirí Gaeilge i mBaile Átha Cliath. 

Is í Gillian Coughlan a bheidh ina méara ar Chontae Chorcaí don chéad téarma eile. Tá Gillian ina comhairleoir contae ó bhí 2016 ann agus ina múinteoir staire sa mheánscoil lánGhaeilge gColáiste an Phiarsaigh i nGleann Maghair. 

Toghadh Naoise Ó Cearúil as Maigh Nuad ina mhéara ar chontae Chill Dara le cúpla lá anaus freisin. Iar-dhalta Gaelscoile é Naoise a raibh an-bhaint ag Naoise le Cuallacht na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus é ann. Bhí baint mhór ag a mhuintir le Coláiste Chomhraidhe i gCarraig an Chabhaltaigh freisin. 

SCÉALTA EILE