Cumasaigh an Óige

Tá ag éirí go hiontach le hachainí a sheol mac léinn ollscoile i mBriostó Shasana agus é ag iarraidh ábhar éigeantach a dhéanamh den pholaitíocht ag leibhéal GCSE, tar éis thoradh reifreann na Breatimeachta an tseachtain seo caite.

Ryan Bradbrook (thíos), mac léinn polaitíochta in Ollscoil Bhriostó a chuir tús leis an achainí, atá ag éileamh teagasc éigeantacha suas go dtí leibhéal GCSE – arb ionann é agus an mheánteistiméireacht – i réimse na polaitíochta agus caidrimh idirnáisiúnta.

Bheartaigh Ryan an achainí a sheoladh tar éis dó machnamh a dhéanamh ar na staitisticí vótála a léirigh nár vótáil ach 25% de dhaoine idir 18-24 bliain d’aois sa reifreann cinniúnach Déardaoin seo caite.

Ryan

Go dtí seo, tá breis agus 27,000 ainm curtha leis an achainí, rud a chiallaíonn go mbeidh ar rialtas na Breataine freagra a thabhairt ach tá Ryan ag súil go dtarraingeoidh sé 100,000 sínitheoir faoin 28 Nollaig 2016, chun díospóireacht pharlaiminte a spreagadh.

Imríonn ráta íseal vótála i measc an aosa óig, i reifreann na Breatimeachta agus san olltoghchán is déanaí – inár vótáil níos lú ná 40% den aois ghrúpa 18-24 – drochthionchar ar chúrsa polaitíochta, dar le Ryan.

Creideann sé gur féidir páistí a chumasú agus a spreagadh le bheith páirteach sa pholaitíocht ó aois óg ionas go dtig leo cinntí ciallmhara a dhéanamh faoina dtodhchaí féin nuair a iarrtar orthu.

“Dá vótáladh níos mó daoine óga ar cheisteanna reifrinn agus i dtoghcháin, bheadh ionadaíocht níos fearr déanta ar shaoránaigh na tíre trí chéile agus bheadh sé níos údarásaí ó thaobh an daonlathais de go ginearálta.

“Ó mo thaithí féin agus ag mé ag plé na ceiste faoin Aontas Eorpach, d’admhaigh roinnt de mo chairde agus mo mhuintir nach raibh tuiscint acu ar na hargóintí ar an dá thaobh den cheist agus nach raibh siad iomlán muiníneach as a gcinntí,” ar Ryan.

Agus reifreann faoi Airteagal 8 ar na bacáin sna 26 Contae, agus ceisteanna móra eile a thiocfas chun tosaigh sa todhchaí, is cinnte gur maith an smaoineamh é amhlaidh a chur cinn in Éirinn, agus go deimhin, timpeall an domhain mhóir.

Cumasaigh an óige agus tiocfaidh siad!

Tuilleadh eolais anseo.

SCÉALTA EILE