Cumhacht Chiúin Merkel

Tá an Eoraip cráite ag a beartais déine ach tá pobal na Gearmáine tar éis Angela Merkel a thoghadh in athuair. Caitheann Séamas Ó Meachair súil ar cheannaireacht an tSeansailéara, an bhean is cumhachtaí ar domhan. 

Nuair a bhíonn toghchán ar siúl ar an taobh eile den Atlantach is ar éigean rud eile a bheith á phlé sa tír seo. Ach bhí toghchán eile ar siúl le déanaí nach raibh faoi mhórán iomrá, olltoghchán na Gearmáine.

Bíonn sé de nós ag Éirinn claonadh i dtreo na Stát Aontaithe, agus ní haon ionadh é sin leis na naisc ghaoil idir an dá thír.

Is raimhre fuil ná uisce ar ndóigh ach tá tuiscint ann anois go ndeachaigh an tIar-Thánaiste Mary Harney in iomrall nuair a d’áitigh sí go rabhamar “níos cóngaraí do Bhostún ná do Bheirlín.”

Nuair a luadh “na comhghuaillithe calma san Eoraip” i bhForógra 1916 is cosúil gur an Ghearmáin a bhí i gceist acu, ach is dlúithe iad na naisc idir an tír seo agus an Ghearmáin anois ná riamh roimhe seo.

Ag deireadh Mheán Fómhair thug toghthóirí na Gearmáine breithiúnas ar an méid atá curtha i gcrích ag Angela Merkel ó toghadh í sa bhliain 2005.

Bhí na páirtithe gob ar ghob le linn an fheachtais, ach i ndáiríre ní raibh éinne ag tuar nach mbeadh an lámh in uachtar ag Merkel. Sa deireadh d’éirigh lena páirtí 42% den vóta a bhaint amach.

I súile na milliún Eorpach a bhfuil an t-anás tagtha orthu, is í Frau Merkel cúis a léin. Dar leo is í Angela is cúis leis an mbeartas déine atá mar chrá croí dóibh.

Sna tíortha is imeallaí, is leochailí de chuid na hEorpa, an Ghréig agus an Phortaingéil ina measc, glaoitear ‘An Bhean Iarainn’ uirthi. Ina tír dhúchais féin áfach is “Mutti” (nó Mamaí) an leasainm atá aici.

Tá cúig bliana ann ó bhí ar rialtas SAM seilbh a ghabháil ar Fannie Mae agus Freddie Mac, agus ó thit Lehman Brothers i bhféimheacht.

Deirtear gurb iad na himeachtaí sin a chuir tús leis an ngéarchéim airgeadais san Eoraip, agus tá Merkel théis a bheith ar thús cadhnaíochta sa bhfeagra nualiobrálach ar an ngéarchéim sin.

San fheachtas toghchánaíochta bhí lucht tacaíochta Merkel de shíor ag déanamh mórtais as a cuid éifeachtachta ag dul i ngleic leis na dúshláin.

Bhí sí buanseasmhach in uair na hanachaine a dúradar. Nár sheas sí an fód in aghaidh leisceoirí na Gréige!

A mhalairt a bhí le cloisteáil óna céilí comhraic de chuid na heite clé. Dúirt siadsan nach raibh aon fhadbhreathnaitheacht ag baint lena cuid polasaithe, nach mbíonn sí ach ag cúbadh ó na dúshláin.

Cibé ceannaireacht a thaispeáin Angie, ó atoghadh ina Seansailéir sa bhliain 2009 í, is in olcas ar fad a chuaigh deacrachtaí airgeadais na hEorpa.

Agus ní hamháin gur géarchéim airgeadais atá i gceist leis, níos measa na sin, tá sí éirithe ina géarchéim dhaonna. Sna tíortha is mó ar bhuail an ghéarchéim iad, tá an lucht oibre ar tí imphléasctha. Tá ardú uafásach tagtha ar an ráta dífhostaíochta, go mór mór i measc an aosa óig.

In Éirinn tá 31% den aos óg dífhostaithe. Sa Ghréig agus sa Spáinn is iad na rátaí ná 65% agus 56%.

Dar le lucht tacaíochta Merkel is í an Ghearmáin a choinnigh Éire, an Ghréig agus an Spáinn ó thitim thar bhruach na haille.

Ach tá neart daoine sna tíortha sin a chreideann gurb iad na Gearmánaigh is ciontaí leis an bpraiseach agus leis an gcruatan sa chéad dul síos.

Cuirtear i leith an tSeansailéara go bhfuil tosaíocht thar na bearta tugtha aici don bheartas déine gan mórán iarrachta a dhéanamh borradh a chur faoin bhfostaíocht.

Cé go bhfuil bá áirithe acu le hÉirinn, is cosúil gurb fhearr le tromlach na nGearmánach é dá gcuirfí an ruaig as limistéar an euro ar an nGréig; “An é go gceapann na Gréagaigh go bhfuil carn ollmhór airgid againn, go bhfuil Hans agus Fritz lofa le hairgead, agus go bhfuil muid chun iad ar fad a tharrtháil óna mbá?”

Bhí eagla an domhain ar cháiníocóirí na Gearmáine go dtitfeadh an tóin as an euro agus a bhuí sin leis an nGréig, dar leo.

Is dócha gur féidir leo an bhuairt sin a dhíbirt as a n-intinn anois, ach níl cuan bainte amach ag an euro go fóill.

Tá an-iarracht déanta ag Merkel a cuid toghthóirí a chur ar a suaimhneas. Rud amháin a dhein sí go maith ná gur éirigh léi cur i gcion na nGearmánach go bhfuil todhchaí a dtíre féin fite fuaite le todhchaí na hEorpa.

Mar a dúirt sí oíche an toghcháin: “Tá an taoide ar thob casadh agus má sheasann an Eoraip an fód le chéile, is fearrde muid ar fad sin”.

Cibé tuairim atá agat faoi Angie is léir go bhfuil sí ar an bpolaiteoir is cumhachtaí san Eoraip i láthair na huaire, agus is amhlaidh nach ndeachaigh an rath sin ina ceann di.

Ní bhíonn aon éirí in airde ag baint léi. Tá cónaí uirthi in árasán beag i lár Bheirlín. Gach uile shamhradh tugann sí aghaidh ar an gcúinne beag iargúlta céanna den Tioróil Theas.

Más é an sotal príomhlaige an pholaiteora, níl an duáilce sin aici.

Tá éirim aici don cheimic ach chuaigh sí leis an bpolaitíocht tar éis thitim Bhalla Bheirlín. Dar le Klaus von Dohnányi, iar-Ardmhéara Hamburg, is é an t-aon ní suntasach faoin Seansailéir Merkel ná nach bhfuil suntas ar bith ag baint léi.

An bhliain seo chugainn beidh an trí scór slán aici. Tá sainordú faighte aici an Ghearmáin a rialú ar feadh ceithre bliana eile. Is gearr an t-achar é sin.

Neosfaidh an aimsir céard go baileach a bhainfidh sí amach ar mhórstáitse na hEorpa sa tréimhse sin.

 

SCÉALTA EILE