Eagarthóir NÓS le labhairt ag Coiste Dála inniu

Labhróidh eagarthóir NÓS, Maitiú Ó Coimín, os comhair Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge inniu faoi conas is féidir foilsitheoireacht agus léitheoireacht nuachtán, irisí agus tréimhseachán Gaeilge a chur chun tosaigh. 

Beidh eagarthóir Tuairisc.ie, Seán Tadhg Ó Gairbhí, agus eagarthóir Feasta, Cormac Ó hAodha i láthair ag an gcruinniú comhchoiste chomh maith lena ndearcadh siúd ar an ábhar chur in iúl.

Dúirt Maitiú Ó Coimín go raibh sé “ag súil go mór leis an deis” labhairt os comhair an Choiste agus na deacrachtaí agus dúshláin a bhíonn i gceist leis an iriseoireacht scríofa Ghaeilge a chur os comhair Thithe an Oireachtais.

“Is é seo an chéad uair a bheidh ionadaí ó NÓS, iris atá lonnaithe i mBéal Feirste, os comhair Coiste Dála agus is mór an onóir dom an cuireadh a fháil ó chathaoirleach an Choiste Aengus Ó Snodaigh. Is iomaí dúshlán atá roimh an iriseoireacht scríofa i nGaeilge ar na saolta seo agus tá súil agam a chur ina luí ar bhaill an Choiste, idir Sheanadóirí agus Theachtaí Dála, go bhfuil géarghá le tacaíocht níos fearr do na hirisí agus nuachtáin Ghaeilge.

“Easpa airgid agus easpa foirne an dá dhúshlán is mó atá roimh NÓS. Ní fhaigheann an iris ach fíorbheagán maoinithe agus tá linn an-bheag scríbhneoirí agus iriseoirí cumasacha Gaeilge ann atá in ann ábhar a chur ar fáil dúinn. Is fadhbanna iad seo a eascraíonn as fadhbanna eile atá i bhfad níos mó in earnáil an oideachais agus sna Ranna Rialtais. Tá roinnt mhaith cúrsaí coláiste agus ollscoile ann ina múintear an iriseoireacht nó ‘an Chumarsáid’ i nGaeilge ach is minic nach mbíonn an Ghaeilge féin ag na mic léinn atá ag teacht tríd an gcóras sin chugainn. Tá súil agam aird an Choiste a tharraingt ar na ceisteanna seo agus ar cheisteanna eile inniu,” a dúirt sé.

Dúirt Cathaoirleach an Choiste, an Teachta Dála Aengus Ó Snodaigh o gcaithfear “léitheoireacht i nGaeilge a spreagadh agus a chothú i measc na chéad ghlúine eile” i bhfoirm chruachóipe agus i bhfoirm leictreonach araon.

“Chun é sin a dhéanamh, ní mór dúinn a léiriú don aos óg go bhfuil na meáin Ghaeilge seo ann, go bhfuil siad ar fáil go héasca, agus go bhfuil siad ar ardchaighdeán.

“Ní mór dúinn a chur in iúl dóibh gur meáin iad na meáin Ghaeilge trína soláthraítear tráchtaireacht agus anailís atá taitneamhach, faisnéiseach agus siamsúil. Go ndéantar tráchtaireacht iontu ar chúrsaí reatha in Éirinn agus thar lear. Go gcludaíonn siad tuairisciú ar chúrsaí polaitíochta, sóisialta spóirt, litríochta, siamsaíochta, agus gach ábhar eile. Agus go mbaineann sé leo,” a dúirt sé.

Beidh an cruinniú ar siúl ag 13.30 inniu i Seomra Coiste 4 i dTithe an Oireachtais agus is féidir breathnú ar imeachtaí an chruinnithe ar Oireachtas TV ar líne nó ar aip Thithe an Oireachtais.

SCÉALTA EILE