Fuil Shalach


“Tá fuil ag teastáil go práinneach. Ach níl d’fhuilse uainn. Tá tú homaighnéasach agus tá do chuid fola salach.”

Is í seo an teachtaireacht atá á craoladh ag an tSeirbhís Fuilaistriúcháin d’fhir aeracha na hÉireann lena gcosc ar dheontais fhola ó fhir atá tar éis caidreamh collaí a bheith acu le fir eile.

Bíonn priacal níos mó ag baint le fir a mbíonn caidreamh collaí acu le fir ná mar a bhíonn le grúpaí eile den daonra nuair atáthar ag trácht ar an Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna (VEID) nó ‘HIV’ agus víris eile fuil- iompartha.

Dar leis an tseirbhís, bíonn siad ag diúltú le fuil na bhfear seo, agus fuil aon mhná a raibh caidreamh collaí aici riamh le fear as an ngrúpa seo, chun an soláthar fola a choimeád glan.

Cinnte, caithfear fuil fhabhtach a fhágáil amuigh.

Ach níl gach fear aerach fabhtaithe.

Go deimhin, tá sé tugtha faoi deara agam féin go bhfuil tuiscint i bhfad níos doimhne ag mo chairde homaighnéasacha ar shláinte chollaí ná mar atá ag mo chairde heitreaghnéasacha.

Ní hannamh a chloistear an abairt seo a leanas ó bhean óg éigin ar an ollscoil: “Níor bhaineamar úsáid as coiscín, ach beidh sé togha, thóg mé piollaire na maidine dár gcionn.”

Cuireann sé seo alltacht ar mo chairde homaighnéasacha, toisc go dtuigeann siadsan gur féidir le fear níos mó ná leanbh a thabhairt do dhuine i ndiaidh caidreamh collaí.

Thairis sin, baineann na fir óga aeracha seo ar fad leas as an tseirbhís darb ainm ‘Gay Men’s Health Service’ (GMHS) a chuirtear ar fáil saor in aisce ag an Rannóg Sláinte Phoiblí.

Téann siad chuig Ospidéal Pobail ar Shráid Bhagóid, Baile Átha Cliath, labhraíonn siad le comhairleoirí, faigheann siad vaicsínithe agus déantar tástáil fola orthu.

Má bhíonn sé ar eolas ag an Rannóg seo cheana féin go mbíonn fear aerach ar leith cúramach, go mbíonn a chuid torthaí diúltach i gcónaí, go bhfuil a chuid fola glan, cén fáth nach gceadaítear dó an fhuil sin a roinnt le daoine atá i lúb an angair?

Níl leithcheal i gceist leis an idirdhealú seo dar leis an tSeirbhís Fuilaistriúcháin, ach má ghlachtar le fuil ó fhear heitreaghnéasach a mbíonn páirtithe gnéis éagsúla aige gach oíche den tseachtain agus má chaitear fuil ó fhear aerach amach ag an am céanna – fiú más fear freagrach sláintiúil é – tá rud éigin éagórach leis an gcóras.

Réiteach

Níl córas mar seo i bhfeidhm in áiteanna eile áfach.

Glactar le deontais fhola ó fhir aeracha san Airgintín, san Astráil, sa tSeapáin agus sa Rúis fiú amháin.

Nuair a bhain an Iodáil an cosc ar fhuil aerach sa bhliain 2001, chonacthas méadú 20% ar an soláthar fola agus thit an leibhéal de VEID a bhí san fhuil.

Léiríonn eiseamláir na hIodáile nach bhfuil bunús leis an gcosc in Éirinn.

Má chuirtear an bhéim ar shláinte chollaí an aonáin agus ar chleachtas ghnéis shábháilte, seachas ar theoiric ghinearálta faoi shláinte na bhfear aerach ar fad mar ghrúpa amháin, beifear fós in ann fuil fhabhtach a choimeád ón soláthar náisiúnta fola ach rachaidh líon na ndeontóirí i dtreise.

Níor chóir go mbeadh an chollaíocht ar na rudaí is tábhachtaí i bpróiseas iarratais na ndeontóirí: ba chóir go mbeadh freagracht na ndeontóirí ina toisc chinntitheach.

Seirbhís luachmhar tarrthála atá i Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann.

Agus níl fir aeracha na hÉireann ach ag iarraidh páirt a ghlacadh inti agus cur lena cuid oibre.

SCÉALTA EILE