Is beag idir McLean agus Kaepernick

‘Believe in something, even if it means sacrificing everything.’

Rith an nath úd liom nuair a léigh mé an scéal is déanaí faoin imreoir sacair James McClean. Sin é an nath atá le feiceáil go soiléir ar an fheachtas margaíochta is deireanaí ag Nike agus aghaidh an pheileadóra Mheiriceánaigh Colin Kaepernick ar an bpóstaer céanna. 

Tharraing Kaepernick aird air féin in 2016 nuair a chuaigh sé ar leathghlúin le linn Amhrán Náisiúnta Mheiriceá agus é ag imirt san NFL. Nuair a fiafraíodh de cén fáth a ndéanfadh sé a leithéid, dúirt Kaepernick nach bhféadfadh sé seasamh agus onóir a thabhairt do thír a chuireann i gcoinne chearta na bpobal mionlaigh. 

Dar ndóigh, bhí scéalta móra i mbéal an phobail ag an am sin faoi na daoine gorma a bhí á marú ag na póilíní fud fad na Stát. Lean imreoirí eile sampla Kaepernick sula i bhfad, agus níorbh fhada go raibh sé ina scannal náisiúnta. Dar le daoine áirithe go raibh na peileadóirí gan tírghrá ar bith agus go raibh dímheas glan á léiriú acu ar iarshaighdiúirí agus ar na fórsaí armtha go ginearálta. Cé gur thug daoine áirithe moladh dóibh ar Twitter agus ar na meáin, rinne cuid mhór daoine eile baghcat ar an NFL. 

Níos measa fós, rinneadh bagairtí báis ar Kaepernick agus ar na peileadóirí eile. Chuir an Trumpach lasair sa bharrach nuair a dúirt sé go mb’fhearr do Kaepernick “tír eile a fháil dó féin.” I ndiaidh don Uachtarán a thuairim a scaoileadh, ghlac níos mó ná 200 peileadóir páirt san agóid. Ach bhí Kaepernick thíos go mór leis ar deireadh — níorbh fhada go raibh sé ina spailpín fánach agus gan foireann ar bith sásta é a shíniú. 

Is beag idir scéal Kaepernick agus scéal McClean atá arís faoi léigear ag na meáin i Sasana mar gheall nach bhfuil sé sásta an Poipín a chaitheamh.

Ní rud nua é seo do McClean; níor chaith sé an Poipín ó thosaigh sé ag imirt i Sasana le Sunderland in 2011. Agus gach bliain, gan teip, déanann na meáin seó bóthair de. Ach níl aon eagla air roimh an gconspóid. Tá ráitis curtha amach aige agus tagairtí aige do stair choilíneach na hÉireann agus go háirithe do stair achrannach na dTrioblóidí ó thuaidh. 

Is as an Chreagán é McClean, agus ba as an cheantar sin do sheisear de na daoine a maraíodh Domhnach na Fola. Is Gael go smior é McClean, agus is minic a luann sé an spéis atá aige i gcúrsaí polaitíochta. Ach maidir leis an Phoipín, dúirt sé in 2015, “If the poppy was simply about World War One and Two victims alone, I’d wear it without a problem…It stands for all the conflicts that Britain has been involved in. Because of the history of where I come from in Derry, I cannot wear something that represents that.” 

Níor shásaigh an míniú sin na meáin i Sasana ná cuid den phobal ann, agus tá cloch mhór ina muinchille acu dó i gcónaí. Is beag a bhí le rá ag an dream úd, áfach, nuair a d’imir Nemanja Matic le Manchester United agus gan Poipín greamaithe ar a gheansaí aige ach an oiread. De réir na dtuairiscí, rinne sé amhlaidh ar chúiseanna pearsanta, agus dúirt Matic é féin níos deireanaí nár chaith sé an Poipín mar gur chuir an bláithín ionsaithe aeir na gComhghuaillithe (NATO) ar na Balcáin sna 90í i gcuimhne dó. 

Ach i ndiaidh an chluiche idir Stroke City agus Middlesbrough ag an deireadh seachtaine, caitheadh maslaí ciníocha le McClean, agus “bastard d’Fhínín” á thabhairt air. Chomh maith leis sin, cosúil le Kaepernick, rinneadh bagairtí air tríd na meáin shóisialta, agus ar a chlann chomh maith. 

Ach sheas McClean go diongbháilte ina n-aghaidh. D’fhógair sé ar Instragram gur ‘uneducated cavemen’ na leantóirí naimhdeacha sin. In ionad seasamh le McClean, rinne an Cumann Sacair (FA) fiosrúchán faoi méid a bhí á scríobh ag McClean agus thug siad rabhadh dó. Ní mó ná sásta a bhí McClean, “If it was a person’s skin colour, or if it was anti-Muslim, or someone’s gender, they would be in uproar and… [they would] deal with it in a different manner, but like in Neil Lennon’s case in Scotland, because we are Irish Catholics they turn a blind eye…” 

Ach ag féachaint siar trasna an Atlantaigh ar Colin Kaepernick, nílim róchinnte faoi sin. 

Ní drochmheas is cúis leis an gconspóid, áfach, idir na leantóirí agus Kaepernick agus McClean.

I Meiriceá agus sa Ríocht Aontaithe araon, cuireann daoine a dtuairimí ciníocha i bhfolach taobh thiar dá dtacaíocht do na fórsaí armtha, fiú nuair nach n-aontaíonn saighdiúirí ná iarshaighdiúirí leis an náisiúnachas sin. Tá blas na fimíneachta air. Ach cuireann faomhadh oifigiúil an Stáit, an NFL agus an FA don iompar seo tuilleadh misnigh do ghúpa radacha ar thaobh na heite deise.

Is é a déarfainn le James McClean: ‘Believe in something, even if it means sacrificing everything’, tá tú ar an taobh ceart den stair. 

SCÉALTA EILE