Ní mór stádas CBD a chosaint

Táirge dleathach is ea an raithneach in Amsterdam na hÍsiltíre le fadó riamh, agus tá éileamh le tamall anois ar stádas dleathach a thabhairt in Éirinn di. Ó bronnadh an stádas céanna i roinnt de stáit Mheiriceá uirthi, agus le feachtasaíocht chróga ó Phearsa na Bliana 2018 Vera Twomey go mór mhór, is ea a mhéadaigh le déanaí ar an éileamh seo. Tá aird tarraingthe ag clár TG4 ar chás sonrach Vera mar chuid d’eagrán a dhírigh ar cheist an channabais óna sárshraith Tabú. 

Bloom’s Cafe ar cheann dos na gnólachtaí nuathionscanta Éireannacha seo atá ag iarraidh teacht i dtír ar an éileamh úrnua sin, ach gan dlíthe na tíre a shárú ag an am céanna. Chuige sin, tá réimsí táirgí raithní ar an margadh ó mhí Lúnasa i leith acu. 

“Raithneach dhleathach in Éirinn, iontach,” arsa tusa, agus is ea, éiríonn leis na gnólachtaí seo a bheith ag feidhmiú de réir an dlí de bharr gan ach luach 0.2% THC a bheith sna hearraí raithní a dhíolann siad. 0.2% an t-uasmhéid THC a cheadaítear de réir reachtaíocht reatha na tíre, cé go bhfuil polaiteoirí “áirithe” ag féachaint leis an teorainn sin a leathnú amach i láthair na huaire. 

Cad atá sna táirgí raithní seo mara bhfuil an THC féin ann? Acrainm eile anois ag teacht i do threo – is é CBD an príomhábhar cnáibe sna hearraí sin, agus maidir leis an difear idir é agus an THC, is é a mhínigh Liam Mac an tSionnaigh, bunaitheoir Bloom’s, do Pat Kenny ar Newstalk i mí Lúnasa ná gur “druga sícighníomhach é an THC a chuireann isteach ar aigne an duine agus a lagaíonn a acmhainní intinne.” 

“Neamhthocsaineach ar fad atá sa CBD. Ní dhéanann sé aon díobháil don intinn ná ní chuirtear andúil ann,” ar seisean.

Is é a sholáthraíonn Bloom’s Café dá gcuid custaiméirí dá bhrí sin ná tae agus caife a gcuirtear an CBD tríd más mian leat, agus ina theannta sin, bíonn siad ag soláthar ábhar dúidín a mbíonn ar dhaoine filleadh ar a dtithe féin lena chaitheamh. Nó ní gá duit in aon chor corraí ón mbaile mara maith leat – cliceáil anseo lena bhfuil ar an siopa ar líne acu a fheiscint. 

Cannaibidé-ól’ an téarma iomlán dá bhfreagraíonn CBD, dála an scéil, agus nach oiriúnach gur ‘ól’ a fhaightear i siolla deireanach an fhocail sin de bharr gur ‘ól’ an briathar a shamhlaítear go traidisiúnta le haon ní a d’análófá mar chaitheamh aimsire isteach i do scamhóga in áiteanna áirithe sa tír.

Planda nádúrtha is ea an CBD atá lán ó dhúchas de theirpéin agus de fhlavónóidigh a gceaptar baint a bheith idir iad agus ailse a leigheas. Agus is mó duine a cheannaigh ó Bloom’s agus a thug le fios feabhas as cuimse a bheith tagtha ar a bpatrúin chodlata le cabhair an CBD. 

Ach d’ainneoin na maitheasa a aithníonn idir thaighdeoirí agus chustaiméirí a bheith ann, bhí díograis ait éigin le haithint ar thuairisceoir Newstalk Aideen Finnegan ó thaobh a bheith ag tabhairt le fios ná baineann aon mhaíomh leighis leis an margaíocht a dhéanann Bloom’s ar son a ngnó.

Is fearr ó shin a thuigim cúis a cáiréise siúd áfach — saintáirge trádmharcaithe anois í an tsláinte, agus is ag na comhlachtaí ilnáisiúnta móra amháin is cosúil aon chead anois ó thaobh cad is féidir a rá go poiblí fén tsláinte. 

Ba léir rath na raithní a bheith ar Bloom’s mar ghnó ó thús: scuainí foighneacha thar shráid amach ag fanacht gach aon lá ar a gcuid, agus na meáin i mbun mórscéal a dhéanamh dá mórghaisce miondíola. 

Tá oiread airde fachta ag an gcaifé le tamall anuas anois áfach ná go bhfuil dúshlán anois á thabhairt ag boic mhóra rúnda do dhlíthúlacht an táirge. Ní haon jóc an chumhacht a bhíonn ag dreamanna mar seo, agus is le humhlaíocht don gcumhacht san a bhfuil sos sealadach anois á thógaint ag Bloom’s ó ábhar inchaite CBD a dhíol ó láthair an chaifé féin — é fós ar fáil ar líne uathu. 

Táirge dleathach é an CBD, agus ná bíodh dearúd fé sin orainn, ach ní mór a stádas a chosaint sara sciobfaidh boic mhóra na cógaisíochta ar fad uainn é d’fhonn ré na gceimiceoirí a choimeád i réim. Teastaíonn reachtaíocht níos láidre a dhréachtú láithreach bonn leis an stádas sin a chosaint. Bloom’s idir an dá linn i mbun cainteanna le Luke Ming Flanagan, le John Halligan, agus le Gino Kenny féachaint conas is féidir an beart san a chríochnú.

SCÉALTA EILE